Aktualitātes
114983

Noslēgusies projektu pieņemšanas 8.kārta un notiek projektu vērtēšana
24.11.2020


12.novembrī noslēdzās projektu pieņemšanas 8.kārta. Saņemti 12 uzņēmējdarbības projektu pieteikumi ar realizācijas vietām visos četros partnerības novados: Ludzas novadā- 6, Ciblas novadā- 3, Zilupes novadā- 2 un Kārsavas novadā- 1.

Jau šonedēļ projektu aprakstus varēsiet apskatīt Ludzas rajona partnerības sadarbībā ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādātajā projektu kartē https://www.ludzaspartneriba.lv/
Sākusies projektu vērtēšana. Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, projektu prezentācijas šoreiz tika  nodrošinātas attālināti, izmantojot Zoom tiešsaisti.  20.novembrī visi projektu iesniedzēji, katrs noteiktā laikā pieslēdzās tiešsaistei  un 10-15 minūtes prezentēja savu projektu Ludzas rajona partnerības padomei un  projektu vērtētājiem. Tiešsaistē piedalījās arī Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas speciālisti. Pēc lēmumu pieņemšanas Ludzas rajona partnerībā, reģionālās lauksaimniecības pārvaldes speciālisti turpinās vērtēt projektus līdz gala lēmuma pieņemšanai. Tiešsaisti organizēja un nodrošināja Ludzas rajona partnerības speciālisti.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 590 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"", Vietējā rīcības grupa mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, pamatojoties uz vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto attiecīgo rīcību un vietējās attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Projektam piešķir noteiktu punktu skaitu atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai.

Ludzas rajona partnerībai sadarbībā ar SIA „Datateks” izstrādāta projektu vērtēšanas programma. Katrs projekta iesniedzējs aizpildot pašnovērtējuma veidlapu, izmanto programmas daļu- pašnovērtējuma kalkulatoru, kas atvieglo darbu pie punktu piešķiršanas un summēšanas. Analoģisku veidlapu aizpilda arī katrs vērtētājs, programma summē vērtējumus un aprēķina vidējo. Šo punktu skaitu katrs projekta iesniedzējs saņem Ludzas rajona partnerības lēmumā.

8.kārtas projektu iesniedzēji Ludzas rajona partnerības lēmumus saņems jau šonedēļ un visi projekti līdz mēneša beigām tiks iesniegti Austrumlatgales reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv