Aktualitātes
118590

Notika BDR Ludzas rajona partnerība organizētais seminārs potenciālajiem 10.kārtas projektu iesniedzējiem.
12.11.2021


Notika BDR Ludzas rajona partnerība organizētais seminārs potenciālajiem 10.kārtas projektu iesniedzējiem.       Biedrība “Ludzas rajona partnerība” ir izsludinājusi atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju” aktivitātēs "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un  "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas". 10.kārtā projektu iesniegumu pieņemšana ir nepārtraukta un projektu iesniegumu pieņemšanas  periods ir no 22.11.2021.-  30.04.2022.

 

    Lai labāk sagatavotos projektu iesniegšanai, 10.novembrī tika organizēts seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem.  Seminārā par iespējām uzņēmējiem sniedza informāciju  Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilona Igovena, uzņēmējdarbības koordinators Jānis Romancāns, Tūrisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ludzasnormal'>biroja vadītāja Karīna Koroļonoka, Latgales plānošanas reģiona komercdarbībasnormal'>konsultante Elīna Ģipsle, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubatora vadītāja Skaidrīte Baltace.

 

    Biedrības “Ludzas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Sandra Palma informēja par projektu konkursu 10.kārtu – rīcības plānu, plānotajām aktivitātēm, normatīviem aktiem, rokasgrāmatām, projektu pieteikuma un pašnovērtējuma veidlapām, projektu vērtēšanas kārtību un kritērijiem.

 

   16. novembrī būs vēl viens seminārs projektu iesniedzējiem, kur varēs saņemt informāciju par projektu iesniegšanu. Uz semināru aicināti piedalīsies un sniegs atbildes uz  jautājumiem LAD Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti.

 

Norises vieta Zoom tiešsaistē no plkst.10.30 līdz 14.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

 

Lūgums pirms semināra iepazīties ar informāciju par konkursa 10.kārtu   https://tinyurl.com/4kxs2d6b  un sagatavot jautājumus.

 

Lai piedalītos seminārā pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu:  https://tinyurl.com/wdr688fb .

 

Semināru darba kārtība: https://tinyurl.com/fxkf9nbc  .

 

Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos" 2021-2027  trešā redakcija šeit: https://tinyurl.com/fs8hhnu9 

 

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv