Aktualitātes
132182

Ņukšu pagastā LEADER projekta ietvaros uzstādītais bērnu rotaļu laukums turpina priecēt apmeklētājus
24.05.2024


 

2022. gadā Ludzas novada pašvaldība ir veiksmīgi īstenojusi Lauku atbalsta dienesta  apstiprināto projektu Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003 “Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu  pagastā”, kura ietvaros ir uzstādītas mūsdienīgas, dažādiem bērnu vecumposmiem paredzētas  rotaļu konstrukcijas. 

 

Projekta ietvaros novecojušās koka konstrukcijas tika demontētas, un rotaļu laukums tika  papildināts ar mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām, dažādiem vecumposmiem paredzētām  konstrukcijām. Tika uzstādīti 2 rotaļu un vingrošanas kompleksi, šūpoles “Ligzda” un troses ceļš  “Tarzāns”. 

 

Rotaļu laukumu Ņukšu pagastā ikdienā izmanto apmēram 20 bērni (gan pirmsskolas  vecuma, gan arī lielāki). Laukums kalpo gan kā rotaļāšanās vieta, gan arī kā vieta, kur notiek komunikācija un socializēšanās, jo laukumu kopā ar bērniem apmeklē arī vecāki. Vasaras sezonā  laukuma apmeklētāju skaits ir lielāks (klāt nāk gan viesi, gan tie, kuri vasaras brīvlaiku pavada pie  vecvecākiem laukos). Vasaras sezonā tie ir aptuveni 30 bērni dienā. 

 

Ludzas novada pašvaldība, tāpat kā vietēji iedzīvotāji, ir gandarīta, ka ir radīta vieta bērnu  un jauniešu aktīvai atpūtai, dažādojot brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā un piemērotā vidē. Lai rotaļu laukumā pavadītais laiks būtu patīkams un drošs, Ludzas novada pašvaldība  atgādina – vecāki ir atbildīgi par bērna drošību, rotaļu laukumos jāievēro sabiedriskās kārtības  noteikumi un rotaļu konstrukcijas ir jāizmanto atbilstoši paredzētajam mērķim. Saudzējam to, kas  mums ir, lai kalpo ilgāk! 

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm 

 

Rakstu sagatavoja projekta vadītāja 

Laima Poikāne

 


https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/nuksu-pagasta-leader-projekta-ietvaros-uzstaditais-bernu-rotalu-laukums-turpina-priecet-apmekletajus
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv