Aktualitātes
132183

Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīca apmeklētājiem atdzimusi jaunā veidolā
24.05.2024


 

 

Pateicoties prāvesta Rolanda Abricka vadībā realizētajam Lauku atbalsta dienesta  projektam Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000006 “Pildas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu  baznīcas žoga atjaunošana”, kura ietvaros ir veikti žoga atjaunošanas darbi, dievnams ir ieguvis  jaunu elpu. 

 

Baznīcu, kuru līdz projekta īstenošanai ieskāva betona stabi, kas bojāja vizuālo ainavu un  radīja nepabeigtības sajūtu, nu rotā skaists žogs. Tas ir kļuvis par baznīcas dārza noformējuma  elementu, kas sniedz estētisku baudījumu, iekļaujas kopējā ainavā un kopā ar dievnamu veido  vienotu ansambli. Draudze gan ar ziedojumiem, gan ar praktisku darbību rūpējas par dievnama  uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Projekta rezultātā ir izveidota pievilcīga un  droša vide dievnama apmeklētājiem, kas sniegs paliekošu ieguldījumu kultūrvēsturiskā  mantojuma saglabāšanā. Mērķis ir sasniegts un nu atjaunotais žogs ir kā apliecinājums draudzes  locekļu centieniem un vēlmei padarīt dievnamu un tā teritoriju labiekārtotu. 

 

Draudzes locekļi (~120) jūtas gandarīti. Ieguvējs ir ikviens dievnama apmeklētājs, arī  tūrists, jo dievnams ir iekļauts Ludzas novada tūrisma maršrutā kā izcils koka arhitektūras  piemineklis un viena no lielākajām un skaistākajām koka baznīcām Latgalē. 

 

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības  programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar  sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības  iniciatīvas” ietvaros. 

 

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014- 2020/index_lv.htm

 


https://www.ludzasnovads.lv/lv/jaunums/pildas-sveto-petera-un-pavila-romas-katolu-baznica-apmekletajiem-atdzimusi-jauna-veidola      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv