Aktualitātes
119755

Potenciālo finansējuma saņēmēju aptauja
07.01.2022


Potenciālo finansējuma saņēmēju aptauja

Latgales plānošanas reģions īsteno grantu programmu uzņēmējiem “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”.

Programmas būtiskākie nosacījumi:

Konkursam pieejamais programmas līdzfinansējums: 540 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: līdz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām

Atbalsts vienam projektam: 5 000 – 10 000 EUR

Attiecināmās izmaksas:

 • Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde;
 • Patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Maksa par darbinieku dalību mācībās (līdz 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām);
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma daļa, kas atbilst projekta ilgumam un faktiskā lietojuma apjomam;
 • Audita izmaksas.

Atbalsts paredzēts projektiem, kuros īsteno jaunu biznesa ideju un rada vismaz vienu jaunu darba vietu Latgales reģionā.

Jauna biznesa ideja:

 • Jaunu produktu vai pakalpojumu radīšana;
 • Esošu produktu uzlabošana, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiska maiņa;
 • Esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.

Atbalsta pretendenti ir:

 • jebkura fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un saimniecisko darbību veic Latgales reģionā,
 • individuālais komersants vai juridiska persona, kas komercdarbību veic juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā, kura atrodas Latgales reģionā, ja atbalsta pretendents ir:
 • Mikro uzņēmums(līdz 5 darbinieki, apgrozījums līdz 40 000 EUR)
 • Mazais uzņēmums(līdz 20 darbinieki, apgrozījums līdz 1 000 000 EUR)
 • Mikro uzņēmuma vai mazā uzņēmuma pamatkapitālā ir vismaz 75% privātā kapitāla daļu.

 

Konkursa 1. kārtā, kur pieteikumu iesniegšanas termiņš bija 09.2021, iesniegto pieteikumu pieprasītais finansējums ļauj plānot otro konkursa kārtu ar vairāk kā 400 000 EUR pieejamo līdzfinansējumu jau šī gada pavasarī. Lai pieejamais finansējums Latgales reģiona uzņēmējiem būtu pielāgots esošai situācijai uzņēmējdarbības jomā, lūdzam sniegt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas anketu līdz 12.01.2022 saitē https://cloud.latgale.lv/apps/forms/77bMjfHoFMWSgH9d

Vairāk informācijas: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-fi-programma/grantu-shema-atbalsts-biznesa-ideju-istenosanai-latgale/#.YdhSiGhBxPb
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv