Aktualitātes
116542

Realizēts pirmais 8. kārtas projekts “Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai”
14.04.2021


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta iesniedzējs zemnieku saimniecība "Zeltpriedes", saimniecības īpašnieks - Andris Miklucāns.

Saimniecības nodarbošanās ir laukkopība - graudaugu un siena ražošana. Zemnieku saimniecība ilgus gadus nodarbojoties ar laukkopību un apsaimniekojot mežus, ir saskārusies ar problēmu, ka uz vietas VRG teritorijā nav ne viena pakalpojumu sniedzēja meža zemes frēzēšanā, tāpēc nolēma iegādājoties meža zemes frēzi, sniegt pakalpojumus meža zemes frēzēšanā.

Realizējot projektu tiks uzsākta pakalpojumu sniegšana meža zemju frēzēšanā.

Veicot meža zemju un degradēto zemju frēzēšanu, tiks veicināta apkārtējās vides sakopšana, kas būs gan estētiski pievilcīgāka, gan arī būs iespējams lietderīgāk izmantot safrēzēto zemes vietu.

Ilgtermiņā ir paredzēts modernizēt un pilnveidot pārējo tehnikas parku, kas ļaus labāk un kvalitatīvāk sniegt meža zemju un citu degradēto zemju frēzēšanas pakalpojumu nodrošināšanu.Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv