Aktualitātes
120794

Realizēts projekts „Mājražošanas attīstība Salnavas pagastā ”, Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000003
28.01.2022


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta mērķis- uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu, aprīkojot telpas ar iekārtām, kas atbilst kvalitatīvai darba vietai.

Projekta iesniedzēja ir mājražotāja  Tatjana Ločmele, kura ir reģistrējusies VID kā nodokļu maksātāja- laukssaimniecības produktu ražotāja.

Projekta uzdevums ir attīstīt un uzsākt konditorejas izstrādājumu mājražošanu, ražot saldus, sāļus konditorejas izstrādājumus, piedāvājot plašu sortimentu; nodrošināt Ludzas rajona partnerības teritorijas iedzīvotājiem pieejamību saņemt kvalitatīvus konditorejas izstrādājumus; radīt jaunas vērtības vietējā teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos resursus, kas paaugstina lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veicina konkurētspēju.

Tatjanas Ločmeles mājražošanas uzņēmums “CAP I CAP” piedāvā : https://saite.lv/Trsmr


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv