Aktualitātes
84366

Realizēts projekts: "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts" Projekta Nr.16-01-AL34-A019.22.01-000001
26.02.2018


Stiglovas Romas katoļu baznīca atvērta apmeklētājiem

2017. gada nogalē tika pabeigti remontdarbi Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcā.
Baznīcai tiks veikts griestu koka siju konstrukciju remonts un jumtam ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma. Remontdarbi tika uzsākti 2017.gada augustā. Tos veic SIA “NEWCOM Construction”. 

Finansējums remontdarbiem tika piešķirts 2016. gada nogalē ES ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projektu “Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts” Stiglovas Sv. Krusta pagodināšanas Romas katoļu draudze iesniedza biedrībai „Ludzas rajona partnerība”.

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu. Sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis ir ne tikai pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pagasta kultūrmantojumu.

Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090.48. ELFLA piešķirtais publiskais finansējums ir 90 %, līdzfinansējumu sniedz draudze no saviem līdzekļiem un Kārsavas novada dome.

Tā, kā būvniecības darbi tika pabeigti pirms pašiem Ziemassvētkiem, aktīvi baznīcas pēcremonta sakopšanas darbos iesaistījās draudzes locekļi. Ziemassvētkus draudze svinēja skaistā, sakoptā baznīcā.

Kopš janvāra baznīca apmeklētājiem – tūristiem atkal ir pieejama apskatei. Informāciju par iespēju ekskursantiem apmeklēt baznīcu var apskatīties Kārsavas novada tūrisma informācijas centrā. Lai apskatītos baznīcas iekštelpas, vēlams iepriekš sazināties ar prāvestu Andri Jonānu (t. 28345990).
Par svētdienu dievkalpojumu  laikiem ziemas periodā , lūdzu interesēties pa tālruni.

Pavasara svētku dievkalpojumi baznīcā notiek sekojošos laikos:
• 25.martā (Pūpolsvētdienā) plkst. 16.00
• 29.martā (Lielā ceturtdiena) plkst. 14.00
• 31.martā (Lielā sestdiena) plkst. 15.00
• 22.aprīlī plkst. 12.00 – svētki Sv.Jura godam

Prāvests Andris Jonāns 

Ielādēju...      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv