Aktualitātes
116858

Realizēts projekts “Zemnieku saimniecības "Krekeri" ražošanas modernizēšana”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000001
18.05.2021


Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projekta iesniedzējs zemnieku saimniecība “Krekeri”. Zemnieku saimniecība izveidota 2001. gada janvārī un jau no saimniecības izveidošanas sākuma galvenā nozare ir galdniecības izstrādājumu un namdaru darbi, kā papildus nozare ir mežizstrāde.

Projekta mērķis ir papildinot uzņēmuma materiāltehnisko bāzi, sekmēt produktīvāk izmantot vietējos mežu resursus, uzlabot piedāvātās pārstrādātās kokmateriālu produkcijas kvalitāti, kā arī radīt jaunus izstrādājumus vietējā teritorijā, sekmējot vietējo patēriņu, tādejādi paaugstinot lauku teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicināt saimniecības konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Projekta ietvaros ir iegādāti trīs pamatlīdzekļi: CNC frēze ar programmatūru, virpa kokam, malkas skaldītājs.

ZS "Krekeri" galdniecībā, izmantojot CNC darba galdu, tiks izgatavoti un piedāvāti īpaši dizainēti galdniecības izstrādājumi (kāpnes, logi, durvis, mēbeles u.c.), kā arī būs iespēja izgatavot izstrādājumus pēc pasūtītāja skices. Līdz šim īpaši dizainēti izstrādājumi tika izgatavoti gan ar kaltu palīdzību (ar rokām grebti), gan ar rokas instrumentu - virsfrēzes palīdzību, kas sadārdzinaja  izstrādājuma cenu, jo ir ļoti laikietilpīgs, skurpulozs darbs.

Izmantojot virpu un CNC darba galdu, pēc klientu skices vai attēla, apstrādājot attēlu programmā, galdniecības izstrādājumus būs iespējams izgatavot daudz ātrāk, precīzāk un kvalitatīvāk. Būs iespējams izgatavot izstrādājumus ar koka vai cita materiāla inkrustācijām.

Foto. Izstrādājumu piedāvājumu paraugi.

ZS "Krekeri" galdniecība


Zemnieku saimniecība “Krekeri” piedāvā: https://tinyurl.com/2z87kssnProjekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv