Aktualitātes
118671

Sākas nepārtrauktā kārta projektu iesniegumu pieņemšanā.
23.11.2021


Sākas nepārtrauktā kārta projektu iesniegumu pieņemšanā.

Projektu iesniegumu pieņemšana: no 22.11.2021.-  30.04.2022
 • Pilns sludinājuma paziņojums ar rīcību aprakstu, projekta maksimālajām attiecināmajām izmaksām un vērtēšanas kritērijiem skatāms šeit...
 • Rīcību plāns skatāms šeit...
 • Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem (kalkulators):
            Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
  R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
  Šeit: https://tinyurl.com/ywhesprx
       Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"
  R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
  Šeit: https://tinyurl.com/de365jre
 • Kārtas informācija LAD mājas lapā šeit https://tinyurl.com/vp6a2zmp
 • Projekta iesnieguma veidlapa un iesniegšana https://eps.lad.gov.lv, lai kļūtu par lietotāju https://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/ka-klut-par-lietotaju/
 • MK noteikumi, rokasgrāmatas, cita saistošā informācija https://tinyurl.com/yt6b9hcm
Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos" 2021-2027  ceturtā redakcija šeit: (pielikumā šeit)


      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv