Aktualitātes

Seminārs 29.01.2015. Kārsava
29.01.2015


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs


Tēma: Par LEADER pieejas pasākumu īstenošanu.

Nosaukums: Vietējo lauku uzņēmēju un mājražotāju darbības atbalsts un attīstības virzība LEADER pieejas projektos.


Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Kārsavas novada pašvaldības zālē, Kārsavā, LV-5717

Datums: 29.01.2015.

Gr.nr.: 4Lu-S


Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

10:00 – 12:00

2

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

Sandra Palma

Biedrības „Ludzas rajona partnerība” projekta koordinatore

 

12:00 – 12:30

0.5

Jauna kārtība darījumiem ar lauksaimniecības zemēm 2015.gadā.

Toms Vorkalis

Kārsavas novada pašvaldības izpilddirektors

 

12:30 – 13:00

0.5

Aktualitātes nodokļu un grāmatvedības uzskaiti reglamentējošajos normatīvajos aktos.

Karīna Koroļonoka

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas konsultāciju biroja grāmatvedības konsultante

 

Kopā st.

3

     
 


Uzņēmējdarbības konsultante: Beāte Narnicka

Nodaļas vadītāja: Karīna Koroļonoka/
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv