Aktualitātes
102475

Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” aktivitātes Ludzā
09.10.2018


 


Turpinās piecu partnerību - Saldus Rajona Attīstības Biedrības, partnerības - Madonas novada fonds, Ludzas rajona partnerības, Partnerības laukiem un jūrai un Kandavas partnerības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.3. "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" starpteritoriālais sadarbības projekts “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” (akronīms: 4xmāksla) .

Sadarbības projekta mērķis – veicināt radošās industrijas attīstību sadarbības partneru teritorijās, pilnveidojot mākslas skolu pedagogu profesionālās kompetences, skolēnu māksliniecisko iemaņu attīstību, organizējot izglītojošus pasākumus un iesaistot vietējo sabiedrību.

No 22. līdz 26.oktobrim Ludzā notiks projekta "4xmāksla" 3. aktivitāte - apmācības – meistarklases «4xmāksla Ludzā.  Pasākumā ietvaros  dalībnieki piedalīsies trīs darbnīcās: Smilšu animācija vai Brenda/Zīmola vizuālās idejas radīšana un Ofseta spiedes iespējas, kurās tiks iegūts priekšstats par smilšu kino veidošanas principiem un gaismas galdu iespējām, iepazīsies ar brenda/ zīmola veidošanas principiem un mūsdienu tendencēm, apgūs pamatus smilšu zīmējumiem uz gaismas galdiem, izveidos  brendus/zīmolus 10 uzņēmumiem vai organizācijām izmantojot mūsdienu tehnoloģijas - grafiskās planšetes, izstrādās grafiskās dizaina idejas izmantojot tradicionālās tehnoloģijas ofseta spiedi.

Pirms tam no 8. līdz 12.augustam  Madonā notika projekta "4xmāksla" 2. aktivitāte - Mākslas plenērs, slēgtā vasaras nometne mākslas skolu audzēkņiem, kuras mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu personības izaugsmi, sekmējot māksliniecisko iemaņu attīstību, kā arī lietderīgi un jēgpilni pavadot brīvo laiku. Nometnes uzdevumi bija nodrošināt jaunu zināšanu un prasmju apguvi, radīt labvēlīgu vidi, kurā bērni uzņemsies atbildību par sevi un savu rīcību, nodrošināt bērniem aktīvu, saturīgu un interesantu atpūtu, bet no 23. līdz 26. jūlijam Engurē notika projekta "4xmāksla" 1. aktivitāte - Vasaras plenērs "Izglezno Enguri", kur 4 dienu garumā tika apgleznotas 4 autobusu pieturas (Engures, Abragciema, Albatrosa un Ķesterciema).

Semināra darba kārtība. Skatīt šeit …


Pieteikties 23.10. lekcijām šeit: https://goo.gl/forms/4LgJCk1kpIXpXjxa2

Pieteikums uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām izveidot logo, vizualizētu smilšu kino stāstu vai vizualizēt uzņēmuma tēlu, šeit ...
Aizpildīto pieteikumu sūtīt uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv.

Projekta” 4xmāksla” prezentācija. Skatīt šeit … 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv