Aktualitātes
81113

Tiek realizēts projekts "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts"
20.09.2017


Braucot no Kārsavas uz Ludzu, Latvīšu Stiglovā ceļiniekus sveicina Stiglovas Svētā Krusta pagodināšanas Romas katoļu baznīca. Sākotnēji šī baznīca tika uzcelta Mērdzenē 1709. gadā jezuītu vadībā, to sauca par Mihailovas jeb Pudinovas baznīcu. 1769. gadā bīskaps Jānis Stefans Gedrojcs šo baznīcu pārcēla uz lielo Stiglovas sādžu un pārbūvēja par Stiglovas baznīcu.

Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales koka baznīcām. Tajā atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.

2018. gadā, piesaistot  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas finansējumu, baznīcā tika veikti remontdarbi līdz ar to nodrošinot Stiglovas baznīcas kā kultūras pieminekļa saglabāšanu.

Kaut arī baznīca atrodas maz apdzīvotā vietā, tā ir kupli apmeklēta, sevišķi svētku reizēs. Nereti baznīcā iegriežas arī ekskursanti un tūristi.

Dievkalpojumi Stiglovas baznīcā  notiek pirmajā un pēdējā mēneša svētdienā plkst.16.00.

Apmeklēt baznīcu ārpus dievkalpojumu laika iespējams, sazinoties ar priesteri  pa tālruni 28345990.

2019.gadā svecīšu vakari Stiglovas draudzes kapsētās:

 • 19. oktobrī, sestdien
  • Mežarnieku kapos pl. 15.00
 • 26. oktobrī, sestdien
  • Vecpirogovas kapos pl. 13.00
  • Pudinovas kapos pl. 14.00
  • Šalaju kapos pl. 15.00


Prāvests Andris Jonāns
 

 


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


  

Projekta atskaite par 2018. gadu, skatīt šeit ...

 


 Tiek realizēts Projekts: "Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts"
Projekta Nr.2016/AL34/1/A019.22.01/2


2016. gada beigās tika atbalstīts Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu draudzes projekts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekts, kurš tika iesniegts biedrībai „Ludzas rajona partnerība”.

Projekta ietvaros baznīcai tiks veikts griestu koka siju konstrukciju remonts un ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma.

Remontdarbi tika uzsākti 2017.gada augustā. Tos veic SIA “NEWCOM Construction”.

Projekta mērķis ir nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Baznīca uzbūvēta 1710.gadā Mērdzenē, 1769. gadā tā pārcelta uz Stiglovu. Baznīca ir trīsjomu telpa, guļbūves tehnikā uz augstiem laukakmens mūra pamatiem. Šī ir viena no skaistākajām E tipa Latgales koka baznīcām. Baznīcai ir trīs altāri. Šeit atrodas vairāki nozīmīgi glezniecības un dekoratīvas mākslas pieminekļi.

Sakopts populārs kultūras un vēstures piemineklis ir ne tikai pagasta, bet arī novada, Latgales un Latvijas vizītkarte un prezentē pagasta kultūrmantojumu. Projekta kopējais budžets ir EUR 21 090.48. ELFLA piešķirtais publiskais finansējums ir 90 % apmērā un sastāda 18981.43 EUR, līdzfinansējumu sniedz draudze no saviem līdzekļiem un Kārsavas novada dome.

Remontdarbu laikā baznīca apmeklētājiem – tūristiem slēgta. Informāciju par iespēju interesentiem apmeklēt baznīcu var apskatīties Kārsavas novada tūrisma informācijas centrā (Apskate pēc pieteikuma. Adrese: Latvīšu Stiglova, Mērdzenes pagasts, Tālrunis: +371 20251327, E-pasts: turisms@karsava.lv).

Dievkalpojumi remontdarbu laikā baznīcā notiks sekojošos laikos:

 • 1.oktobrī plkst. 16.00
 • 1.novembrī plkst. 16.00
 • 5.novembrī plkst. 16.00

 


Prāvests Andris Jonāns

 

Baudīt Svētvakaru un svinēt Jēzus Kristus dzimšanas dienu kopā būs iespējams sekojošos dievnamos skatīt šeit ...

Priecīgus un Kristus Gaismas apstarotus Ziemassvētkus
un laimīgu, jauku Jauno 2019. gadu vēlot - Pr. A. Jonāns

Ielādēju...      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv