Aktualitātes
112380

Turpinās darbs pie projekta EuroVelo11
04.06.2020


Kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un ir liegti klātienes pasākumi, tostarp darba grupas un semināri, BDR „Ludzas rajona partnerība” kā vadošais projekta partneris organizē darbu attālināti ZOOM videokonferencēs, nodrošinot projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” nepārtrauktu darbību.

Katru pirmdienu, jau vairāk kā divu mēnešu laikā, noteiktā laikā visi projekta partneri pieslēdzas ZOOM tiešsaitēm un pārrunā projekta aktuālās lietas un risina tekošos jautājumus.

Notiek darbs pie velomaršrutu marķēšanas, dokumentu sagatavošanas saskaņojumiem. Ir noslēgusies cenu izpēte par zīmju izgatavošana un uzstādīšanu, tiek slēgts līgums ar izpildītājiem.

Paralēli notiek darbs pie Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes. Ir noslēgts līgums par darbu izpildi ar SIA „Karšu izdevniecība Jāņu sēta”. ZOOM tiešsaitēs tiek risināti jautājumi par labāku kartes veidolu un saturu.

Tiešsaitēm pieslēdzas gan partnerības, gan projekta eksperti, gan pakalpojumu sniedzēji, kā arī pieaicinātās personas, piemēram, TIC pārstāvji, kas pieslēdzās tikšanās reizē par kartes izstrādi.

Arī turpmāk darba jautājumi tiks risināti, izmantojot ZOOM vidoetiešsaites.

Gan marķēšanas pasākumi, gan kartes izstrāde turpināsies vēl visu vasaru.

Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:
http://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv