Aktualitātes
132160

Ludzas novada Zaļesjes pagastā realizēts LEADER pieejas projekts “Elektrības ražošana pašpatēriņa vajadzībām ēdināšanas nozares attīstībai”.
23.05.2024


 

 

Kopš 2023.gada jūnija SIA “RIK & KO” īsteno LEADER pieejas projektu Nr. 22-01- AL34-A019.2101-000026 “Elektrības ražošana pašpatēriņa vajadzībām ēdināšanas nozares attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes: 19.2.1 "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

 

Projekta rezultātā ir iegādāti saules paneļi un elektrības ģenerators, kas ļauj attīstīt ēdināšanas uzņēmējdarbību Ludzas novadā.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 30155,20 EUR bez PVN. Programmas līdzfinansējums pēc projekta līguma – 21108,64 EUR. 

 

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai! 

 

SIA "RIK & KO"
valdes locekle Līga Bule 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas ( LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. 

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_lv 

Ielādēju...      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv