Aktualitātes

2012


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


LAG success - LEADER method means and other experiences
14.12.2012

Local Action Group of Rokiškis district organizes INTERNATIONAL CONFERENCE/ GENERAL MEETING OF MEMBERS

Lasīt vairāk ...


Biedrība "Darba un kultūras centrs Līdumnieki" gaida Jūs 08.12., 15.12. pl. 12:00 Kamīnzālē uz "Radošo darbnīcu", aicinot pašrocīgi ar Mīlestību izgatavot dāvanas, rotājumus un apsveikumus Ziemassvētkiem
10.12.2012

Gaidīsim Jūs 22.12. pl. 13:00 uz Lielās egles un telpu rotāšanu

Lasīt vairāk ...


Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Kārsavā
22.11.2012

Datums: 22.11.2012.
Norises vieta: Kārsava, novada pašvaldības zāle

Lasīt vairāk ...


Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Ciblā
16.11.2012

Datums: 16.11.2012.
Norises vieta: Cibla, Ciblas tautas nams.

Lasīt vairāk ...


Rīcības plāns
08.11.2012

Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākuma "Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros 2009.–2013.gadam

Lasīt vairāk ...


Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Zilupē
07.11.2012

Datums: 07.11.2012
Zilupe, Tautas ielā 2, Zilupes Mūzikas un mākslas skolas zālē.

Lasīt vairāk ...


Ludzas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs Ludzā
06.11.2012

Datums: 06.11.2012.
Ludza, Raiņa iela 16a, 1.stāva zāle

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 6. kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
26.10.2012

Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 26.novembra līdz 2012. gada 27. decembrim.
6. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 55 570.08 LVL

Lasīt vairāk ...


Mājražošana
21.09.2012

Informācija projektu iesniedzējiem

Lasīt vairāk ...


Aicinām Jūs novērtēt mūsu jau paveikto un kopīgi svinēt Jēkaba un Annas dienu!
23.07.2012

Aicinām Jūs novērtēt mūsu jau paveikto un kopīgi svinēt Jēkaba un Annas dienu! Tiekamies «Darba un kultūras centrā Līdumnieki» 2012. gada 25. jūlijā plkst. 15:00. Notiks jauno telpu apskate, izstāde un koncerts. Pasākuma prgramma: 1500 Pasākuma atklāšana „Darba un kultūras centra Līdumnieki” kamīn telpā 1530 Izstādes atklāšana un iepazīšanās ar jaunajām telpām 1600 Koncerts „Svinam Annas un Jēkabus!” Koncerta noslēgumā vēl patīkami pārsteigumi un kopābūšana! Būsiet mīļi gaidīti Biedrība Darba un kultūras centrs Līdumnieki

Lasīt vairāk ...


Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā". 27.03.2012

Projektu iesnieguma veidlapa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.764
Rīgā 2011.gada 4.oktobrī (prot. Nr.57 23.§)
skatīt šeit ...
/Excel fails /


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa V kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
06.02.2012

Projekta iesniegumus pieņems no 2012. gada 12.marta līdz 2012. gada 12. aprīlim.

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv