Pētījumi

2019

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.04.2019 28.05.2019

skatīt šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.01.2019 25.03.2019

skatīt šeit ... 

Visu projektu kopsavilkums 01.01.2019 01.03.2019

skatāms šeit ... 

BDR “Ludzas rajona partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem 2015- 2020.gadam noteikto rīcību rādītāju izpilde 08.02.2019

Skatīt šeit ...
 

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” un aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” rezultāti uz 01.09.2018. 08.02.2019

Skatīt šeit ...
 

SVVA stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde LAP apakšpasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” un aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” 08.02.2019

Skatīt šeit ...

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.09.2018 23.01.2019

skatīt šeit ... 

Visu projektu kopsavilkums 01.09.2018 18.01.2019

skatāms šeit ... 
Arhīvs
2024 (1)   
2023 (4)   
2022 (10)   
2021 (5)   
2020 (12)   
2019 (8)   
2018 (5)   
2017 (3)   
2016 (1)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv