Pētījumi

Visu projektu kopsavilkums 20.03.2020

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5. kārta) skatāms šeit ...
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta) 
skatāms šeit ...


Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.02.2020. skatīt šeit ...  

15.04.2020

Результаты реализации проектов, выдвинутых общественностью для местной стратегии развития Циблского, Карсавского, Лудзенского и Зилупского краев 2015-2020 на  01.02.2018

смотрите здесь ...15.04.2020


Результаты реализации проектов, выдвинутых общественностью для местной стратегии развития Циблского, Карсавского, Лудзенского и Зилупского краев 2015-2020 на  01.09.2018

смотрите здесь ...


The results of the community-led Local Development Strategy for implementation of projects in 2015-2020 01.02.2019
27.03.2020

Lasīt vairāk ...


Visu projektu kopsavilkums 01.12.2019 23.03.2020

Skatīt šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.06.2019 21.02.2020

Skatīt šeit ...

Visu projektu kopsavilkums 01.03.2019 09.01.2020

skatāms šeit ...

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.04.2019 28.05.2019

skatīt šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.01.2019 25.03.2019

skatīt šeit ... 

Visu projektu kopsavilkums 01.01.2019 01.03.2019

skatāms šeit ... 

BDR “Ludzas rajona partnerība" Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadiem 2015- 2020.gadam noteikto rīcību rādītāju izpilde 08.02.2019

Skatīt šeit ...
 

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” un aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” rezultāti uz 01.09.2018. 08.02.2019

Skatīt šeit ...
 

SVVA stratēģijā noteikto rīcību rādītāju izpilde LAP apakšpasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” un aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” 08.02.2019

Skatīt šeit ...

 
Arhīvs
2020 (6)   
2019 (8)   
2018 (5)   
2017 (3)   
2016 (1)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv