Projektu konkursi
<--  1 2 3 ...  --> 

Projekta iesnieguma veidlapa (pašnovērtējuma kalkulators)

"Pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem "Aktivitāte 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Šeit: https://tinyurl.com/ywhesprx  


Aktivitāte 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas"

R2  Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.


Biedrības “Ludzas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu 10.04.2024

skatīt šeit...

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 27.03.202411. kārtas (17.10.2022-17.11.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 19.12.2022 20.12.2022

 

Rīcība M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība, skatīt šeit:  11. kārtas (17.10.2022- 17.11.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 19.12.2022 19.12.2022

Rīcība M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, skatīt ŠEIT

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu
15.09.2022

Uzņēmējdarbības attīstībā un Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā.

Lasīt vairāk ...


10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 29.05.2022 Rīcība M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība, 31.05.2022

skatīt šeit...

10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 21.04.2022 21.04.2022

Rīcība M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība, skatīt šeit

10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 12.04.2022: 15.04.2022

Rīcība M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, skatīt šeit

10.kārtas (22.11.2021- 30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 22.03.2022 Rīcība M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana 24.02.2022

 

Skatīt seit 10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 20.02.2022: 23.02.2022

Rīcība M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība, skatīt šeit

Reģistrētais publiskais finansējums LEADER projektu konkursa 10.kārtā uz 07.02.2022. 07.02.2022

Skatīt šeit: 

10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 07.02.2022: 07.02.2022

Rīcība M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana,skatīt šeit:

Reģistrētais publiskais finansējums LEADER projektu konkursa 10.kārtā uz 18.01.2022. 18.01.2022

 Skatīt šeit:

Reģistrētais publiskais finansējums LEADER projektu konkursa 10.kārtā uz 17.01.2022. 18.01.2022

Skatīt šeit:

10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts uz 16.01.2022: 17.01.2022Rīcība M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība,skatīt šeit:

Rīcība M2/R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana,skatīt šeit:

10. kārtas (22.11.2021-30.04.2022) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 06.01.2022 07.01.2022

Saraksts 1 PDF

 

Saraksts 2 PDF Reģistrētais publiskais finansējums LEADER projektu konkursa 10.kārta. 04.01.2022

PDF

Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārta (nepārtrauktā)
17.10.2021

Uzņēmējdarbības attīstībā un Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā. Projektu iesniegumu pieņemšana: no 22.11.2021.- 30.04.2022

Lasīt vairāk ...


9. kārtas (22.01.2021-22.02.2021) projektu pieteikumu vērtēšanas rezultātu saraksts 11.03.2021


skatīt šeit
Biedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 03.12.2020

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu (22.01.2021. - 22.02.2021.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

PAZIŅOJUMS

Nosacījumi

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā: M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 22.01.2021. - 22.02.2021.
Projektu prezentācijas datums - 26.02.2021.
9.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 25 000,00 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedz Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu.<--  1 2 3 ...  --> 
Arhīvs
2024 (2)   
2022 (15)   
2021 (2)   
2020 (5)   
2019 (5)   
2018 (1)   
2017 (4)   
2016 (2)   
2011 (2)   
2010 (3)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv