Projektu publicitāte
132164

REL Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze. Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas telpu atjaunošana.
23.05.2024


 

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas telpu atjaunošana

Nr.22-01-AL34-A019.2201-000001           

Īstenošanas vieta, laiks

Stacijas iela 36, Kārsava, 

Īstenošanas laiks: 01.03.2022. – 29.02.2024.

Mērķis

Projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma – Kārsavas pareizticīgo baznīcas- krāšņa, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēta dievnama saglabāšanu, veicot baznīcas telpu atjaunošanu, nodrošinot drošu baznīcas pieejamību sabiedrībai.

Galvenās aktivitātes

Kārsavas pareizticīgo baznīcas telpu un dzīvojamās mājas fasādes apdares atjaunošana.

Rezultatīvie rādtāji

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un droša kultūras objekta pieejamība apmeklētājiem.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

 50000,00

 45000,00

   5000,00

Projekta iesniedzējs, Kontaktinformācija

Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze- Stacijas iela 36, Kārsava, Ludzas novads, LV-5717

Mob.t.: +371 26180402

  

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 

 

 

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv