Projektu publicitāte
132168

PSV Ludzas novada pašvaldība. Aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā.
23.05.2024


   

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Aprīkojuma iegāde sabiedrisko pasākumu īstenošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā”

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000010­

 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vietas:

  1. Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Ludzas novads (Salnavas Kultūras nams); 
  2. Liepu iela 3, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads (Pildas Kultūras nams).

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir  aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Salnavas Kultūras namā un Ludzas novada pašvaldības teritorijā.

Galvenās aktivitātes

1. Aprīkojuma iegāde.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr. 1 īstenošanai plānota aprīkojuma iegāde (projektors, projektora ekrāns, hibrīdkamera).

Projekta aktivitātes Nr. 2 īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, katrā projekta īstenošanas vietā tiks uzstādīta 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

 9512,52 t.sk.:

 8561,27

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 951,25

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Laima Poikāne; tālr. 26182218; laima.poikane@ludzasnovads.lv

 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv