Projektu publicitāte
132169

PSV Ludzas novada pašvaldība. Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā.
23.05.2024


 

Attēlam ilustratīva nozīme

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā”

Nr.  23-01-AL34-A019.2201-000001

 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta - Vienības iela 49C, Kārsava, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir  brīvdabas kino aprīkojuma iegāde pasākumu kvalitātes uzlabošanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Galvenās aktivitātes

1. Brīvdabas kino aprīkojuma iegāde.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr. 1 īstenošanai plānota brīvdabas kino aprīkojuma iegāde (pārvietojams āra/iekštelpu moduļu tipa LED ekrāns).

Projekta aktivitātes Nr. 2 īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, projekta īstenošanas vietā tiks uzstādīta 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

Projekta budžets: EUR 48 242,70 t.sk.:

ELFLA finansējums EUR 43 418,43

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 4824,27

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Laima Poikāne; tālr. 26182218; laima.poikane@ludzasnovads.lv

 

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv