Projektu publicitāte
115624

PSV Ludzas novada pašvaldība. Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana.
21.01.2021


Projekta atskaite par 2021. gadu, lasīt tālāk ... 

Projekta atskaite par 2020. gadu, lasīt tālāk ...

 Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

"Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana"

Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000003 

Īstenošanas vieta, laiks

Projekta īstenošanas vieta: “Pludmale”, Cirmas pagasts, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks – 6 mēneši no Lauku atbalsts dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir labiekārtot Cirmas ezera publisko pludmali aktīvai un veselību veicinošai brīvā laika pavadīšanai, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot vietas potenciālu un pievilcību.

Galvenās aktivitātes

1. Atpūtas aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1. īstenošanai Cirmas ezera publiskajā pludmalē plānots uzstādīt:

1 nojumi ar galdu un soliem,

1 pludmales ģērbtuvi,

3 koka pludmales zviļņus,

1 bērnu rotaļu kompleksu un atsperšūpoles,

1 atkritumu urnu.

Pirms konstrukciju uzstādīšanas zem nojumes tiks izbūvēts bruģakmens seguma, bet zem bērnu rotaļu konstrukcijām izveidots smilšu segums. Esošā ugunskura vieta tiks nostiprināta ar laukakmeņiem.

Projekta aktivitātes Nr.2. īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos kontos, projekta īstenošanas vietā uzstādīta1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

EUR16 010,46, t.sk.:

EUR 14 409,41

EUR 1 601,05

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība;

Kontaktinformācija: projektu vadītāja Ilona Rimša; tālr. 65707411;ilona.rimsa@ludza.lv
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv