Projektu publicitāte
127815

PSV Ludzas novada pašvaldība. Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā.
08.02.2023


 

         

 

Bildēm informatīvs raksturs

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

“Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā”, 

Nr. 22-01-AL34-A019.2201-000003

Īstenošanas vieta, laiks

Projektu īstenošanas vieta: “Smaidas”, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads.

Projekta īstenošanas laiks- 6 mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta apstiprināšanu saņemšanas.

Mērķis

Projekta mērķis ir atjaunot bērnu rotaļu laukumu Ludzas novada Ņukšu pagasta Ņukšos, papildinot to ar jaunām, mūsdienīgām, vizuāli pievilcīgām un dažādiem vecumposmiem paredzētām konstrukcijām, kas uzlabotu dzīves vides kvalitāti, nodrošinot lietderīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu un veicinot veselīga dzīvesveida iespējas.

Galvenās aktivitātes

  1. Bērnu rotaļu laukuma Ņukšos atjaunošana.
  2. Projekta publicitātes pasākumu īstenošana.

Rezultatīvie rādītāji

Projekta aktivitātes Nr.1 īstenošanai Ņukšos plānots demontēt 2 novecojušās koka konstrukcijas un uzstādīt:

1.Šūpoles-ligzdu;

2.Trīsi “Tarzāns”;

3.Jauno sportistu kompleksu;

4.Rotaļu un vingrošanas kompleksu;

5.Parka solu’

6.Atkritumu tvertni.

Pirms konstrukciju uzstādīšanas zem bērnu rotaļu elementiem tiks ierīkots smilšu segums.

Projekta aktivitātes Nr.2 īstenošanai tiks publicēts 1 raksts pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos, projekta īstenošanas vietā uzstādīta 1 informatīvā plāksne.

Budžets (EUR) t.sk.: 

ELFLA finansējums (EUR) 

Cits līdzfinansējums (EUR)

29 875,46

26887,91

  2987,55

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība, projektu koordinatore Laima Poikāne, tālr. 26182218; laima .poikane@ludzasnovads.lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv