Projektu publicitāte
116069

Edgars Trumulis. Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.
01.03.2021
Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.

Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde, uzņēmējdarbības uzsākšanas nodrošināšanai.

 Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000009

Īstenošanas vieta, laiks

Ņukšu pagasts, Ludzas novads, līdz 31.05.2021.

Mērķis

Veikt ieguldījumus ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegādē, tādējādi sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu, daudznozaru darbības attīstību un konkurētspējas veicināšanu, kā arī vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību.

Galvenās aktivitātes

Ūdens atrakciju parkam nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde.

Rezultatīvie rādītāji

Radīta 1 jauna darba vieta.

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

23 140,00 EUR

16 198,00 EUR

6 942,00 EUR

Projekta iesniedzējs, kontaktinformācija

Edgars Trumulis, t.29384953, epasts: et2@inbox.lv 
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas (LAP) 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv