R2 1.kārta
74094

Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts
01.11.2016


Nosaukums, identifikācijas Nr.

Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts

2016/AL34/1/A019.22.01/2

Īstenošanas vieta, laiks

Kārsavas novads, Mērdzenes pag., Latvīšu Stiglova,

1.11.2016.-15.11.2017.

Mērķis

Nodrošināt kultūras pieminekļa Stiglovas Svētā Krusta Pagodināšanas Romas katoļu baznīcas saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Galvenās aktivitātes

Projektā paredzēts veikt nesošo koka konstrukciju protezēšanu, koka pārseguma siju nomaiņu, atjaunot tvaika izolāciju, ierīkot lietusūdens noteksistēmu.

Rezultatīvie rādītāji

  1. Veikta nesošo koka konstrukciju protezēšana un nomainītas satrupējušās koka pārseguma sijas.
  2. Ierīkota tvaika izolācija, lai novērstu kondensāta veidošanos.
  3. Ierīkota lietusūdens novadīšanas sistēma koka konstrukciju pasargāšanai no papildus mitruma.
  4. Objekta atjaunošana sekmēs iedzīvotāju, apmeklētāju un tūristu pieaugumu Latgales reģionam vismaz par 5%.
  5. Tiks radītas jaunas tradīcijas un attīstītas vecās.
  6. Būs iespēja baznīcā piedāvāt lielāku skaitu kvalitatīvu garīga veida kultūras pasākumu

Budžets (EUR) t.sk.:

ELFLA finansējums (EUR)

Cits līdzfinansējums (EUR)

21090.48:

18981.43

2109.05

Kontaktinformācija

Andris Jonāns, 28345990, andrisjonans@inbox.lv

 


      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv