Sadarbības projekti
107020

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11”” ( akronīms - EuroVelo11)
25.06.2019


Projekta „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” rezultātā izveidotā Austrumlatvijas velomaršrutu karte trīs valodās.


Austrumlatvijas velomaršrutu karte

Карта велосипедных маршрутов Восточной Латвии 

Map of cycling routes in Eastern Latvia


 Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027


Stratēģija sagatavota Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.‒2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” projekta “Velotūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo 11” Nr. 19-00-A019.332-000002 ietvaros.

Skatīt šeit:

 


 

 Attālināts Zoom informatīvs pasākums


 Velomaratons "EuroVelo 11 Latgales posms"


Mērķis: pasākuma laikā plānota virtuāla iepazīstināšana ar "EuroVelo 11"  un "REG 11" maršrutiem un brīvdienu iespējām.

Mērķauditorija: uzņēmēji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji – komersanti, pašvaldības, TIC, velobraucēji un citi interesenti.

Norises vieta:  Zoom tiešsaistē 22.02.2022, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc  reģistrācijas.

Pieteikšanās saite: https://ej.uz/attalinatais_maratons

Dienas kārtība: PDF 

 

 


 

Norisinājās projekta “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” starptautiskā konference “EuroVelo11 Latgales posms”.

 

 

2021.gada  30.novembrī Austrumlatvijas kultūras vēstniecībā GORS Rēzeknē un attālināti ZOOM platformā notika konference par velotūrisma attīstību Latgalē un jauno starptautisko Eurovelo 11 maršrutu, projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam “EuroVelo11”” ietvaros. 

            Latgales reģionā pēdējos gados tiek radīti arvien jauni piedāvājumi tūristiem un aktīvi plānota tūrisma nozaru saskaņota un efektīva attīstība, ar mērķi veidot Latgali par populāru galamērķi, piesaistot arvien vairāk ceļotāju interesi.  Latgales priekšrocības ir latgaliskā autentiskā vide ar savu valodu un bagātu daudzveidīgu kultūras un vēstures mantojumu, nepieradināta, gleznaina daba, viesmīlīgi cilvēki un vērtībās balstīts moderns tūrisma piedāvājums, kas tiek veidots šajos gados.

         Viens no visvairāk pieprasītajiem tūrisma produktiem ir aktīva atpūta dabā - pie ezeriem, ar laivām, ar velosipēdiem, pārgājieni un piedzīvojumu trases. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek pievērsta tieši velotūrisma attīstībai, veicot būtiskus uzlabojumus. Piesaistot Eiropas Savienības un pašvaldību līdzekļus, kopīgi izstrādāti un nomarķēti vairāki vietējie un reģionālie velomaršruti, atbilstoši situācijai, tūristu un uzņēmēju interesēm, veidoti velonomas pakalpojumi, domājot par velotūristam un gājējam draudzīgiem uzņēmumiem.

        Lai veicinātu velotūrisma attīstību un piesaistītu reģionam lielāku tūristu uzmanību un plūsmu,  Latgalē kopš 2019.gada, piesaistot ES fondu līdzekļus,  tiek realizēts projekts „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam”. Projektā darbojas Latgales partnerības, pašvaldības un tūrisma speciālisti Ludzas rajona partnerības vadībā. Sadarbības projekta mērķis – veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velomaršrutu „EuroVelo11”, tādējādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās. Projekta ietvaros nozīmīgs ieguvums nozarei ir projektā izstrādātā Velotūrisma attīstības stratēģija Latgalei.

 

       Īstenojot projektu, “EuroVelo11” Latgales reģiona starptautiskajam posmam, kā daļai no riteņbraukšanas pieredzes Austrumbaltijā starp Vidusjūru un Skandināvijas ziemeļiem, ir piešķirta stratēģiska nozīme. Ir aktualizēta iespēja veicināt citu reģionālo un vietējo velomaršrutu izmantošanu, nosakot “EuroVelo11” kā mīkstās mobilitātes un zaļās infrastruktūras centrālo asi. “EuroVelo11” un reģionālais 11. maršruts 390 km garumā ir marķēts un piesaistīts tūrisma pakalpojumiem, iezīmētas investīciju vajadzības tā tālākai attīstībai gan Latvijā, gan Lietuvā un Polijā EV11. Sasaiste ar Vidzemes reģiona posmu un Igauniju ir veidota harmoniski, nodrošinot velotūristiem iespēju Baltiju apceļot gar austrumu pusi, ceļā no Vidusjūras Atēnām caur 11 valstīm, šķērsojot Austrumlatviju uz Nordkapu ziemeļos, kā arī pieslēdzoties Greenway zaļajiem ceļiem un Tour de Lat velomaršrutiem, dažādojot ceļojuma iespējas.

       Ar aicinājumu neapstāties velotūrisma attīstībā klātesošos uzrunāja LPR priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, par projekta realizācijas gaitu informēja Ludzas rajona partnerības administratīvā vadītāja Sandra Palma. Par projekta ieguvumiem velotūrisma un visas nozares attīstībai Latgalē stāstīja Latgales tūrisma asociācijas valdes locekle, projekta eksperte Līga Kondrāte, savukārt doktors, Vidzemes augstskolas vadošais pētnieks, eksperts Andris Klepers sniedza tūrisma aktuālās situācijas raksturojumu velotūrisma kontekstā un ieskicēja galvenos tā attīstības virzienus izstrādātajā “Latgales velotūrisma attīstības stratēģijā 2020-2027”. Savukārt Raitis Sijāts, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, iezīmēja Latgales velomaršrutu tīkla un jaunā starptautiskā EV11 maršruta sasaisti un nozīmību Latvijas un Eiropas velomaršrutu tīklā. LIAA Tūrisma departamenta direktore Inese Šīrava sniedza plašu informāciju par Latvijas velotūrisma lomu un attīstību un nākotnes iespējām, savukārt Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns pastāstīja par “Jaunā veloceļu programma” un veloceļu tīkla attīstību Latvijā. Projekta konferences viesis, Eiropas riteņbraucēju federācijas vadītājs Ed Lancaster, iepazīstināja ar organizācijas darbību Eiropas velomaršrutu attīstībā un reklamēšanā, šobrīd velobraucēji var izmantot 17 maršrutus kopā vairāk kā 90 000 km garumā. Savukārt Ungārijas pārstāvis, “Aktīvā un ekotūrisma centra” vadītājs Miklos Berencsi, dalījās pieredzē ar Ungārijas 11 velomaršruta posma veidošanu un attīstību nākotnē, sniedzot praktiskus piemērus ar vēlmi sadarboties. Konferences noslēgumā Latvijas riteņbraucēju apvienības pārstāvis Oļegs Stoļerovs ieskicēja problēmas, ar kurām saskaras velobraucējs, ceļojot pa Latvijas ceļiem, nepieciešamo infrastruktūru un tehniskajiem rādītājiem.

     Kopumā konference radošā un darbīgā atmosfērā iezīmēja velotūrisma attīstības problēmas un iespējas Latgalē, sadarbības formas un velotūristu vajadzības, analizējot esošo tūrisma piedāvājumu un izvirzot mērķus velotūrisma kā tūrisma nozares daļas turpmākai  attīstībai.

 

Preses relīzi sagatavoja Līga Kondrāte,

Latgales tūrisma asociācijas pārstāve

projekta eksperte

 

 

 

 

Konferences prezentāciju materiāli:

-Biedrība Ludzas rajona partnerība/ vadošais projekta partneris, administratīvā vadītāja Sandra Palma.  “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo 11”, skatīt šeit:

-Līga Kondrāte, Latgales reģiona tūrisma asociācijas „Ezerzeme” valdes locekle. “Projekta pienesums velotūrismam Latgalē”, skatīt šeit:

-Eksperts Andris Klepers, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors.  “Velotūrisma stratēģiskā attīstība Latgalē”, skatīt šeit:

-Eksperts Raitis Sijāts, Vidzemes Tūrisma Asociācija, Valdes priekšsēdētājs. “ EuroVelo 11 –Jaunā velotūrisma iespēja”, skatīt šeit:

- Inese Šīrava, LIAA Tūrisma departamenta direktore. “Velotūrisms  Latvijā un  tā nākotnes attīstības perspektīves”, skatīt šeit:

- Jānis Butāns,  Satiksmes Ministrijas Parlamentārais sekretārs. “Jaunā Veloceļu programma”, skatīt šeit:

-Ed Lancaster, ECF (Eiropas Riteņbraukšanas federācijas) direktors.  “EuroVelo maršruti un ECF organizācijas darbs”, skatīt šeit:

-Miklós Berencsi, Riteņbraukšanas koordinēšanas nodaļas vadītājs Ungārijas Nacionālās attīstības ministrijā. “Ungārijas EuroVelo 11 velomaršruta posma  attīstība”, skatīt šeit:

-Oļegs Stoļarovs, Latvijas Velo informācijas centra vadītājs. “Latvijas Riteņbraucēju apvienības darbs velotūrisma attīstībai”, skatīt šeit:

 

Video - EuroVelo 11 velomaršruta posms Latgalē  https://www.youtube.com/watch?v=dq82_trrjU4

 

 

 Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

 

 

 

 


Starptautiskā konference "EuroVelo 11 Latgales posms”


Laiks: 30.11.2021no plkst.11.00 līdz 16.00. 
Vieta: klātienē Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) un Zoom platformā. 

EuroVelo 11 konferences informācija:

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/2dua62uy


Darba kārtība: https://ej.uz/konferenceEV_11
Konferenci klātienē iespējams apmeklēt tikai personām ar derīgu Covid 19 sertifikātu par vakcināciju vai arī Covid 19 izslimošanu. Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments tiks pārbaudīts pie ieejas.Projekts “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”, projekts Nr. 19-00-A019.332-000002

 

 


 

Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei
19.05.2021

7. seminārs
Latgales velotūrisma attīstības stratēģija 2021-2027: prioritāro rīcību apspriešana

Darba kārtība     Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3rk2ebn4


 

Darbsemināri Latgales tūrisma stratēģijas izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei aprīlī
08.04.2021


Seminārs EV11 13.04.2021      Seminārs EV11 21.04.2021      Seminārs EV11 28.04.2021

Pieteikšanāš saite: https://tinyurl.com/njyd7v3d


 

Darbsemināri Latgales velotūrisma attīstības stratēģijas 2021- 2027 izstrādei, ieviešanai un velotūrisma iesaistei.
01.03.2021

Aicinājums velotūrisma plānotājiem, ar velotūrismu saistītiem pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējiem (kas vēlas uzņemt velotūristu), pašiem velotūristiem, visiem riteņbraukšanas entuziastiem un atbalstītājiem  iesaistīties Latgales tūrisma attīstības ietekmēšanā.

Darbsemināros 18.,26.,31.martā, ar turpinājumu aprīlī atradīsim ceļus kā katra stiprās puses izmantot un attīstīt velotūrismu Latgalē nākamajos 7 gados!

Pieteikšanās https://forms.gle/EFSqAaB6AwWHgcwN7

Darba kārtības: 18. martā     26. martā      31. martāVelobrīvdienas Latgalē

Saule ceļas arvien augstāk un jāsāk plānot savas ģimenes  brīvdienas- šoreiz aicinām ieripot Latgalē! Gandrīz 500 km sirsnības un brīvības starp Latgales ezeriem sauc saplānot 2, 3 dienu vai garās  brīvdienas ar ģimeni, izvēloties kādu no posmu no Eirovelo starptautiskā velomaršruta un  kādu no skaistākajiem vietējiem velo izbraucienu piedāvājumiem. Atvaļinājumā ir vērts pieņemt Lielo izaicinājumu, braucot uz Ēģipti un izripinot cauri visai Latgales pierobežai līdz pat Gulbenei un tālāk līdz Igaunijai!  Mēs esam sagatavojuši Tev ceļamaizi- EV11 brošūru ar visu ceļa posmu kartēm, vietējiem maršrutiem, apskatei vērtīgo un noderīgu informāciju.

Tikko izdota Latgales velomaršrutu buklets latviešu, krievu un angļu valodās. Velomaršruta kartes failu elektroniski var apskatīties un lejupielādēt Latgales tūrisma mājaslapā latgale.travel vai arī, sazinoties ar vietējo tūrisma informācijas centru, iegūt drukāto velo ceļvedi. Tāpat latgale.travel būs atrodama informāciju un kartes vairāk kā 60 vietējos un reģionālos velomaršrutiem un ieteicamajām velobrīvdienām Latgalē!
Līdz aktīvajai velo sezonai tiks nomarķēts velomaršruts visā tā garumā, kas ir gandrīz 500 km.

EuroVelo ir Eiropas Riteņbraucēju federācijas projekts. Tas paredz izveidot vienotu veloceļu tīklu, kas aptvertu visu Eiropu un pa kuru riteņbraucēji varētu droši pārvietoties no vienas valsts uz otru. Šobrīd EuroVelo tīklā ir 17 maršruti, to kopgarums sasniedz vairāk kā 90 000 km. EuroVelo maršruti ir domāti ne tikai profesionālajiem riteņbraucējiem, bet arī vietējiem katras valsts iedzīvotājiem ikdienas aktivitātēm. No šiem 17 maršrutiem Latvijai cauri ved trīs-EV10, EV11 un EV13.  
Velomaršruta EV11 posms velobraucējus ieved Latvijas teritorijā cauri Zarasai pilsētai, tālāk pa dabas parku “Medemu ezeraine” un gar Sventes ezera krastu uz Daugavpili. No Daugavpils pa dabas parka “Daugavas loki” teritoriju uz Krāslavu, no kuras tālāk uz Aglonu un Dagdu. Tālāk ceļš ved cauri Rāznas nacionālajam parkam uz Ludzu un tālāk uz Rēzeknes pilsētu, kur  EV11 aiz Rēzeknes novada teritorijas pieslēdzas EV11 Vidzemes posmam, kurš šobrīd Madonas-Cēsis posmā vēl nav marķēts. Savukārt, lai Latvijas un Baltijas austrumu  apceļotājiem ļautu iepazīt visu zilo ezeru zemes  Latgales teritoriju, tika izveidots reģionālais velomaršruts ar numuru 11, kas turpina EV11 un no Ludzas tālāk aizved gar austrumu pierobežu līdz pat Gulbenei, kur tālāk pieslēdzas Greenway velo tīklam. 

Velomaršruta karte ir izdota projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” ietvaros.

Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā: 
http://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskajam-velomarsrutu-tiklam-eurovelo11-


Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.


Projekta eksperte Līga Kondrāte


 

Latgale piedalās Eiropas riteņbraukšanas federācijas un Eiropas riteņbraukšanas industrijas organizētajā attālinātajā konferencē "Vairāk riteņbraukšanas Eiropas atveseļošanai" 10.11.2020k

Projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” eksperts Andris Klepers un eksperte Līga Kondrāte  2020.gada  30.oktobrī piedalījas online konferencē „More cycling can contribute to the Green Recovery” (latviski: „Vairāk riteņbraukšanas Eiropasatveseļošanai ), atsaucoties uz organizētāju personisku aicinājumu ņemt dalību projekta pārstāvjiem.

Konferenci organizēja Eiropas Riteņbrauceju federācija (mājas lapa: https://ecf.com/ ) un  Eiropas riteņbraucēju industrija (mājas lapa: https://cyclingindustries.com/ ).

Lasīt tālāk...


Ielādēju...Uzsākts Semināru cikls I

2019. gada 7.oktobrī Ludzas domes 1.stāva zālē tika uzsākts projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” semināru cikls, kas sastāvēs no septiņiem semināriem, pa vienam katrā partnerībā.

Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”.

Semināru cikla mērķis ir veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu. Izrunājot katrā partnerībā visus šos jautājumus, tiks sagatavots kopsavilkums par reģionu.

Semināra darbība tika organizēta divos posmos – teorija un atskaite par projekta ietvaros paveikto un darbs grupās, veicot reģiona SVID analīzi, tādējādi gatavojot pamatu Austrumlatvijas tūrisma stratēģijai. Tika diskutēts par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veidu un sastāvu.

Seminārā piedalījās eksperti - Līga Kondrāte, Santa Paegle un Andris Klepers.

Semināru apmeklēja tūrisma pakalpojuma sniedzēji, pašvaldību un TIC pārstāvji, vietējie uzņēmēji.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros

Ielādēju...
Semināru cikls I

Biedrības "Ludzas rajona partnerība" teritorijā sākas semināru cikls projekta 
“Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”  ietvaros.


Laiks un vieta : 2019.gada 7.oktobris, plkst.10.00, Ludzas novada domes 1.st.zāle, Raiņa iela 16a, Ludza , Ludzas novads

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Semināra darba kārtība pielikumā ...


Pieteikšanās semināram šeit: https://forms.gle/EhLACvt2KeXcEUgo8
Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 

2019. gada 8. maijā Balvu novada muzejā notika projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konference.
Konferencē kā lektori darbojās tūrisma nozares speciālisti, kas projektā piesaistīti kā eksperti: Līga Kondrāte, Raitis Sijāts, Andris Klepers un Santa Paegle. Tika sniegta velotūrisma esošās situācijas analīze Latgalē, Latvijā un Eiropā, iezīmētas attīstības perspektīvas. Konferences dalībnieki aktīvi diskutēja ar ekspertiem, vienojās par projekta tālāko virzību un nākamajām aktivitātēm.
Vairāk par projektu šeit...

Projekta atklāšanas konferences prezentācijas:

  • L.Kondrāte: Latgales tūrisma piedāvājuma raksturojums. Tā atbilstība velotūrisma prasībām, skatīt šeit...
  • Raitis Sijāts, EuroVelo tīkla attīstības tendences Eiropā un EV11 maršruta turpmākās attīstības iespējas Latvijā, Eiropā, skatīt šeit...  
  • Andris Klepers, Latgales tūrisma pieprasījums un piedāvājums Latvijas tirgus kontekstā. Tūrisma attīstības nākotnes tendences, skatīt šeit...  
  • Santa Paegle, Velotūrista vajadzības: no teorijas līdz praksei, skatīt šeit... 

    Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Ielādēju...Projekta atklāšanas konference

 

2019. gada 8. maijā Balvu novada muzejā notiks projekta “ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” atklāšanas konference. Projekts  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

Konferences darba kārtība

Informāciju par projektu skatīt šeit:  http://ludzaspartneriba.lv/aktualitates/apstiprinats-sadarbibas-projekts--velo-turisma-attistiba-austrumlatvija-piesledzoties-starptautiskaj?gads=2019&pp= 

 

 

 

 

 

Apstiprināts sadarbības projekts „ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””


Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”.
Projekta aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  30.septembrim.

Projekta prezentācija skatīt šeit ...

Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 „ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00

 

 Apstiprināts sadarbības projekts „ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””

Sadarbības projekta mērķis ir veicināt velotūrisma attīstību Austrumlatvijas reģionā, marķējot velo maršrutu „EuroVelo11”, tādejādi popularizējot Austrumlatviju kā Eiropas velo tūrisma galamērķi, sekmējot klimata pārmaiņu mazināšanos, ceļojot „zaļi” un sekmējot uzņēmējdarbības attīstību velomaršruta pieguļošajās teritorijās.

Projektā piedalās septiņas partnerības: biedrība „SATEKA”, biedrība "Balvu rajona partnerība", biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", biedrība "Krāslavas rajona partnerība", biedrība “Preiļu rajona partnerība”, biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošā - biedrība „Ludzas rajona partnerība”.
Projekta aktivitātes noritēs līdz 2021. gada  30.septembrim.

Projekta prezentācija skatīt šeit ...

Projekts Nr. 19-00-A019.332-000002 „ Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam „EuroVelo11””  tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros. Piešķirtais publiskais finansējums ir EUR 99 850,00

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv