Aktualitātes
122909

Apstiprināts 10.kārtas projekts “Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgās baznīcas telpu atjaunošana”, Nr.22-01-AL34-A019.2201-000001
17.03.2022

        Projektu īstenos Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze. Baznīcas darbība ir uzsākta kopš 1912.gada. Baznīca ir uzcelta un iesvētīta par godu Sv. Polockas Eufrosīnijai. Šobrīd draudzē kalpo tēvs Sergejs Tihomirovs. Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi, kurus apmeklē ne tikai Kārsavas novada iedzīvotāji, bet arī Ludzas, Rēzeknes un citu novadu iedzīvotāji. Baznīcā tiek īstenotas ne tikai tādas pamatdarbības kā dievkalpojumi, krisību, laulību ceremoniju un mirušo izvadīšanas organizēšana, bet arī regulāri tiek īstenotas kristīgās vasaras bērnu nometnes. Šī projekta īstermiņa mērķis ir veikt baznīcas telpu atjaunošanu, lai tā būtu droša apmeklētājiem.
        Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 90% (43700,80 EUR ).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

 

 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv