Aktualitātes
116213

Apstiprināts 8.kārtas projekts “Kokmateriālu ražošanai nepieciešamās tehniskās bāzes pilnveidošana”
08.03.2021


Mērķis ir  attīstīt esošo saimniecisko darbību, iegādājoties jaunu meža izvedējpiekabi ar hidromanipulatoru. Realizējot projektu, tiks uzsākta taras dēlīšu ražošana no vietējiem resursiem, saimniecībā tiks palielināta nodarbinātība- tiks radīta viena pilnas slodzes darbavieta, kā rezultātā nostiprināsies saimniecības konkurētspēja.

Projektu īstenos  zemnieku saimniecības “Zeltiņi” īpašniece Aina Zbaraščuka.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (17 171,70 EUR).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv