Aktualitātes
116308

Apstiprināts 8.kārtas projekts “Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai”
18.03.2021


Projekta mērķis ir attīstīt nelauksaimnieciska rakstura uzņēmējdarbību lauku teritorijā, attīstot alternatīvus ienākuma avotus un  ienākumu līmeņa palielināšanos. Veicināt meža frēzēšanas  pakalpojuma pieejamību Ludzas VRG reģionā, tai skaitā veicināt degradētās (aizaugušās un nesakoptās) platības sakopšanu. Realizējot projektu tiks uzsākta pakalpojumu sniegšana meža zemju frēzēšanā. Veicot meža zemju un degradēto zemju frēzēšanu, tiks veicināta apkārtējās vides sakopšana, kas būs gan estētiski pievilcīgāka, gan arī būs iespējams lietderīgāk izmantot safrēzēto zemes vietu.

Projektu īstenos Ciblas pagasta zemnieku saimniecība "Zeltpriedes", saimniecības īpašnieks - Andris Miklucāns.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (17 500,00 EUR ).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv