Aktualitātes
115848

Apstiprināts pirmais 8.kārtas projekts
10.02.2021


Apstiprināts projekts “Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumu sniegšana”. Projekta ietvaros tiek plānots iegādāties pārvietojamo ZBL-P50H lentzāģi , kurš ir kompakts, viegli transportējams ar automašīnu,  lai sniegtu pakalpojumus  celtniecības objektos, māju pagalmos, cirsmu krautuvēs u.c... Pārvietojamā lentzāģa pakalpojumi tiks sniegti vietējās rīcības grupas biedrības "Ludzas rajona partnerība" teritorijā.

Projektu īstenos saimnieciskās darbības veicējs ir Aleksandrs Ņugaņins.

Jauna pārvietojamā ZBL-P50H lentzāģa izmantošana A.Ņugaņina saimnieciskajā darbībā nodrošinās uzņēmuma izaugsmi, jaunas darba vietas izveidi, kā arī dos iespēju konkurēt pārvietojamo lentzāģu pakalpojumu tirgū.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (12468,07 EUR).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv