Aktualitātes
123230

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis 10.kārtas projektu “Jaunu lauku tūrisma mītņu izveide - Brīvdienu kotedžas "Meža ielokā"”, projekta Nr. 22-01-AL34-A019.2101-000006
04.04.2022


Projekta mērķis ir uzsākt saimniecisko darbību īpaši atbalstāmā reģionā, izveidojot jaunu tūrisma pakalpojumu visa gada garumā, veicot ieguldījumus divu brīvdienu kotedžu būvniecībā un pamatlīdzekļu iegādē, kas nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai, izveidojot ilgtspējīgu saimniecisko darbību, tādējādi sekmējot vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību, radot jaunas darba vietas.

Īstenojot projektu, Kurjanovas ezera krastā, tiks izveidota jauna, moderna un videi draudzīga tūrisma mītne - Brīvdienu kotedžas "Meža ielokā" - ar aktīvās atpūtas un labjūtes iespējām visa gada garumā.
     

Projektu īstenos Ruslans Harlovskis, kurš plāno uzsākt saimniecisko darbību lauku tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanai.


Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības “Ludzas rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam pasākumā “ Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 70% (35 000,00 EUR ).


Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv


Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības “Ludzas rajona partnerība” mājaslapā: https://ludzaspartneriba.lv

Līdz 30. aprīlim turpinās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas"
R1  Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.


Vairāk informācijas: https://ludzaspartneriba.lv/aktualitates/turpinas-nepartraukta-karta-projektu-iesniegumu-pienemsana-aktivitate-quotvietejas-ekonomikas-stipri?gads=2022&pp=
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv