Aktualitātes

2020

<--  1 2 3 4 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros janvārī plānojas pieci attālināti Zoom semināri 30.12.2020


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007


Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana.

 

Aktiv

Datums

Nosaukums

Lektors

Moderators

Darba kārtība

Pieteikšanās saite

Semināru cikls II
(Zoom attālināti semināri)

07.01.2021.

Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām

ViA lektori

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/ycb8mesp

https://tinyurl.com/y7w5tc6t

08.01.2021.

Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām) - 1.grupa

Marika Rudzīte- Griķe

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/y9znd8zv

https://tinyurl.com/y7xg27ss

15.01.2021.

Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām) - 2.grupa

Marika Rudzīte- Griķe

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/y9znd8zv

https://tinyurl.com/ybrgkyzr

20.01.2021.

Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana - 1.grupa

Ilze Deņisova

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/y7hb5zo6

https://tinyurl.com/ybefw6ax

22.01.2021.

Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana - 2.grupa

Ilze Deņisova

Marika Rudzīte- Griķe

https://tinyurl.com/y7hb5zo6

https://tinyurl.com/y83cgmn4


Vairāk informācijas https://tinyurl.com/y2owcjyu
Seminārs "Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana" 29.12.2020

Norises vieta:
Zoom tiešsaistē 20.01.2021
Zoom tiešsaistē 22.01.2021

Mērķis: Uzņēmēja pamudināšana analizēt un izvērtēt pašiem savu sociālajos medijos ievietojamo informāciju - cik tā ir aktuāla un kādu atgriezenisko saiti tā sniedz uzņēmumam. Kā izprast savus trumpjus, kurus tad būtu tur jāatspoguļo. Kā arī mērķis mudināt uzņēmējus savās sociālo mediju platformās ievietot uzmanību piesaistošu, izklaidējošu un galvenais - moderna izskata informāciju.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

Ko uzņēmējs iegūs: plaša spektra informāciju, lai izprastu un definētu sava uzņēmuma galveno problēmu, popularizējot savu uzņēmumu sociālajos medijos.

Vairāk informācijas


Pieteikšanās saites
20.01.2021. – https://tinyurl.com/ybefw6ax
22.01.2021. - https://tinyurl.com/y83cgmn4

Seminārs uzņēmējiem "Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām)" /būtība, veidi, iespējas, panākumi/ 29.12.2020

Norises vieta:
Zoom tiešsaistē 08.01.2021
Zoom tiešsaistē 15.01.2021

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā.

Ko uzņēmējs iegūs: dziļāku izpratni par projektu būtību un lomu veiksmīgas uzņēmējdarbības attīstībā, lai sekmīgāk varētu pielietojot “projektu metodi”, t.sk. izmantot turpmākajos gados Latvijā pieejamo finanšu atbalsta fondu iespējas projektu konkursos dažādās programmās.

Vairāk informācijas un pieteikšanās

23.12.2020Realizēts projekts “Slinga terapijas pakalpojuma un ķermeņa masas analīzes pakalpojuma ieviešana un attīstīšana Ludzas rajona partnerības teritorijā”
23.12.2020

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Projekta iesniedzējs ir saimnieciskās darbības veicēja Marita Joņina. Realizējot projektu ir iegādāts slinga terapijas aprīkojums un ķermeņa masas analizators, līdz ar to tiek piedāvāti divi jauni pakalpojumi - slinga terapija un ķermeņa sastāva analīze.

Lasīt vairāk ...


Aptaujas jautājumi tūrismam draudzīgam Latgales uzņēmējam
17.12.2020

Latgales uzņēmēji aicināti paust viedokli un aizpildīt aptaujas anketu par savu uzņēmumu.

Lasīt vairāk ...


Seminārs „Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām” 17.12.2020

Jauno 2021.gadu projektā “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” iesākam ar attālinātu semināru uzņēmējiem 07.janvārī  "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām".

Paredzēta gan teorētiskā daļa, gan dalībnieka praktiska darbošanās.

Seminārs notiks tiešsaistē, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Vairāk informācijas un darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://tinyurl.com/y7w5tc6t


Seminārs tiek organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, aktivitāte "Semināru cikls II"
Ziemassvētku dāvanu komplektiņu piedāvājums
16.12.2020

Lasīt vairāk ...


Projekts “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” 14.12.2020

9. decembrī, norisinājās projekta “Eiropas mazo pilsētu debašu tīkls” ("Small Towns European Debates Network") (ES programmā “Eiropa pilsoņiem”, apakšprogrammā “Demokrātiskā iesaiste un pilsoniskā līdzdalība”) attālinātā sanāksme Zoom platformā, kurā piedalījās projekta partneri no Horvātijas, Latvijas, Igaunijas, Francijas, Slovēnijas un Bosnijas un Hercegovinas . Tika apspriesta esošā situācija un nolemtas turpmākās projekta gaitas, semināru norises datumi, kā arī projekta pagarinājums.

Vairāk par projektu: https://tinyurl.com/y3p8qwz8
Grad PregradaBiedrības "Ludzas rajona partnerība" paziņojums 03.12.2020

Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 9. kārtu (22.01.2021. - 22.02.2021.)  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

PAZIŅOJUMS

Nosacījumi

Projektu iesniegumi tiks pieņemti rīcībā: M1/ R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana: 22.01.2021. - 22.02.2021.
Projektu prezentācijas datums - 26.02.2021.
9.kārtas ietvaros netiek atbalstītas būvniecības, labiekārtošanas, infrastruktūras izveides vai uzlabošanas izmaksas.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam - 25 000,00 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš: viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Kopā ar projekta iesniegumu iesniedz Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapu.Noslēgusies projektu pieņemšanas 8.kārta un notiek projektu vērtēšana
24.11.2020

12.novembrī noslēdzās projektu pieņemšanas 8.kārta. Saņemti 12 uzņēmējdarbības projektu pieteikumi ar realizācijas vietām visos četros partnerības novados: Ludzas novadā- 6, Ciblas novadā- 3, Zilupes novadā- 2 un Kārsavas novadā- 1. Jau šonedēļ projektu aprakstus varēsiet apskatīt Ludzas rajona partnerības sadarbībā ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” izstrādātajā projektu kartē https://www.ludzaspartneriba.lv/

Lasīt vairāk ...


Projekts "Latgales uzņēmējs" piedāvā praktiskas zināšanas un ieteikumus darbam tiešsaistes platformās seminārā "Pārdošana tiešsaistes platformās" 24.11.2020

Ņemot vērā Interneta būtisko ietekmi uz mūsdienu patērētāju paradumiem, tiešsaistes tirdzniecības platformām ir aizvien lielāka loma un nozīme. Bet kas īsti ir “tiešsaistes pārdošanas platformas” un ar ko tās atšķiras no parastiem interneta veikaliem? Kādi ir nosacījumi, ar ko jārēķinās? Vai tirdzniecības platformas ir efektīvas, un vai tās var pielietot jebkurā nišā? Vai ar to palīdzību vieglāk nonākt no vietējā mēroga arī globālā mērogā? Semināra laikā būs atbildes gan uz šiem, gan citiem jautājumiem.

Seminārs notiks tiešsaistē 03.12.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Vairāk informācijas un darba kārtība

Pieteikšanās semināram:  https://tinyurl.com/yygwxmsl


Seminārs tiek organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”.Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, aktivitāte "Semināru cikls II"
Konkursa ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’ nominācijas “Sociāli atbildīgs uzņēmums” balva piešķirta Maritai Joņinai
24.11.2020

Šī gada oktobrī Latgales plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs bija izsludinājis konkursu ’’Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2020’’, lai apzinātu un godinātu Latgales plānošanas reģiona teritorijā strādājošus uzņēmējus, kuri aktīvi darbojas savā nozarē un sekmē uzņēmējdarbības vides attīstību Latgalē. Konkursā, kas norisinās jau sesto gadu, tika paredzētas 7 nominācijās: gada amatnieks/mājražotājs, jaunais tūrisma pakalpojumu sniedzējs, gada uzņēmīgākais reemigrants Latgalē, gada inovācija, gada jaunais komersants un gada sociāli atbildīgs uzņēmums. Šim konkursam nominantus varēja pieteikt Latgales reģiona iedzīvotāji un organizācijas. Biedrība “Ludzas rajona partnerība” nominācijai “Sociāli atbildīgs uzņēmums” izvirzīja Maritu Joņinu.

Lasīt vairāk ...


17.11.2020Seminārs "Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki“ 17.11.2020

Latgales reģiona tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā aicināti piedalīties attālinātā seminārā “Uzņēmums un digitālie kartogrāfiskie rīki”. Seminārs būs noderīgs tiem, kuri vēlas iepazīt elektroniski pieejamos digitālos kartogrāfiskos rīkus – gan karšu serverus, pārlūkus, platformas, mobilās aplikācijas, kā arī uzzināt to sniegtās iespējas. Praktiskajā daļā būs iespēja pašam izplānot, uzzīmēt, rediģēt kādu savu izvēlētu pārgājiena, velobrauciena u.c. veida ceļojuma maršrutu.

Pieteikšanās semināram ir obligāta, vietu skaits ierobežots. Pieteikties šeit: https://tinyurl.com/y47bpxds

Seminārs notiks tiešsaistē 30.11.2020, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Vairāk informācijas un semināra darba kārtība

Seminārs tiek organizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”.Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, aktivitāte "Semināru cikls II"
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs organizē informatīvo semināru „Lietišķā etiķete un protokols ārvalstu partneru atlasē” 11.11.2020

Norises vieta:  attālināti, Zoom platformā
Laiks: 2020.gada 12.novembris, 14:00 – 17:15 (15:30 – 15:45 pārtraukums)
Mērķa grupa: Latgales reģiona uzņēmēji.

Vairāk informācijas un darba kārtība skatīt šeit ...

Iepriekšējā pieteikšanās aizpildot pieteikuma formu saitē - https://forms.gle/n2EjkopykSv1t2nu5

Seminārs "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām" 11.11.2020

Projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" ietvaros, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007, 20. un 27. novembrī notiks tiešsaistes semināri "Reklāmas video veidošana/ dalībniekiem ar priekšzināšanām",   kuros  uzņēmēji tiks iepazīstināti un iedrošināti darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus. 

Darba kārtība šeit...

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās semināriem  https://tinyurl.com/y27yyt88

Plānotie tiešsaistes semināri apskatāmi šeit...

Semināri ir bezmaksas.

Izmantojiet iespējas uzlabot digitālās prasmes!Seminārs “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei” 10.11.2020Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros 25.novembrī notiks  tiešsaistes seminārs “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”, kas  paredzēts Latgales reģiona uzņēmējiem, tūrisma uzņēmējiem, kā arī uzņēmējiem, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, ar nelielām priekšzināšanām Excel izmantošanā.

Darba kārtība šeit...

Pieteikšanās semināram : https://tinyurl.com/y59jqvr3

Līdz gada beigām uzņēmējiem tiks organizēti 5 tiešsaistes semināri Zoom platformā. Plānotie semināri apskatāmi šeit...Latgale piedalās Eiropas riteņbraukšanas federācijas un Eiropas riteņbraukšanas industrijas organizētajā attālinātajā konferencē "Vairāk riteņbraukšanas Eiropas atveseļošanai". 10.11.2020Projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” eksperts Andris Klepers un eksperte Līga Kondrāte  2020.gada  30.oktobrī piedalījas online konferencē „More cycling can contribute to the Green Recovery” (latviski: „Vairāk riteņbraukšanas Eiropasatveseļošanai ), atsaucoties uz organizētāju personisku aicinājumu ņemt dalību projekta pārstāvjiem.

Konferenci organizēja Eiropas Riteņbrauceju federācija (mājas lapa: https://ecf.com/ ) un  Eiropas riteņbraucēju industrija (mājas lapa: https://cyclingindustries.com/ ).

Lasīt tālāk...


Ielādēju...


Konference "Laukos var! Uzņēmējdarbības iespējas laukos" 28.10.2020

Šā gada 4. novembrī aicinām ikvienu piedalīties tiešsaistes konferencē, kas iezīmēs ceļa karti nākotnes atbalsta pasākumiem lauku uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī pierobežā. Konferences sākums plkst. 10.00, tā būs skatāma tīmekļa vietnē www.laukutikls.lv

Vairāk  informācijas:
http://new.llkc.lv/lv/nozares/lauku-attistiba/konference-laukos-var-uznemejdarbibas-iespejas-laukos

<--  1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv