Aktualitātes


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti


Projekta iesniedzējs  papildus projekta pieteikumam iesniedz elektroniski informāciju (projektu konkursa sludinājumā norādītajā e-pastā) Projektu kartei "SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam izpildes projekti".

Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. Forma pieejama šeit …

R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.

R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.

Visu projektu kopsavilkums uz 01.05.2021

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9. kārta) skatāms šeit ... 
- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6. kārta)
skatāms šeit ... 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 01.04.2021. skatīt šeit ...

 
Seminārs dalībniekiem BEZ priekšzināšanām " CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM" 06.05.2021


07.05.2021 (pieteikšanās slēgta), atkārtots seminārs 14.05.2021

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3749476u 

12.05.2021 Seminārs "Elektroniskie dokumenti un paraksti – ar ko sākt. Pāreja no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem" 06.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/55npust3

13.05.2021 Seminārs "Bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietojums uzņēmējdarbībā" 06.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/adebr56a

11.maijā seminārs "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana" 05.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ttajk947 

7.maijā seminārs " CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM" 29.04.2021


Darba kārtība           Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/pahvyz9c

Realizēts projekts “Meža frēzes iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000023
27.04.2021

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Realizēts projekts “Kokapstrāde ar CNC apstrādes centru”, projekta Nr. 20-01-AL34-A019.2101-000007
20.04.2021

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Realizēts pirmais 8. kārtas projekts “Mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās tehniskās bāzes izveidošana, lai varētu uzsākt meža zemes frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas VRG teritorijā un ne tikai”
14.04.2021

Lasīt vairāk ...


30.04.2021 seminārs"Mūsdienu mājaslapas & internetveikala izveides pamatprincipi" 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/ybtdz7rw

21.04.2021 seminārs “Personas mārketings – mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā digitalizācijas laikmetā” 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/8b84d8e8

19.04.2021 seminārs “Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem” 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/rce9fv2t

Seminārs "4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei " (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām) 09.04.2021


Darba kārtība

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/kr5242ar
Arhīvs
2021 (55)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (17)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv