Projektu konkursi

Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā
06.04.2010


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

Projekta iesniegumus pieņems no 2010.gada 17.maija  līdz 2010. gada 17.jūnijam.

II kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 108 139.68  LVL

Konkurss izsludināts:

413.pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" ietvaros sekojošām aktivitātēm un rīcībām:

1. aktivitātes - Iekārtu tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem

Rīcība: Sadzīves pakalpojumu uzņēmumu un mazo ražotņu izveide, pakalpojumu un drošības infrastruktūras izveide un darbības nodrošināšana, pieejamais finansējums 13 067  LVL

Rīcība: Sociālās infrastruktūras un veselības aprūpes pakalpojumu attīstība, pakalpojumu pieejamības nodrošināšana, pieejamais finansējums 10 809  LVL

2.aktivitātes - iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Rīcība: Kultūras infrastruktūras attīstība, kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana, pieejamais finansējums 19 876 LVL.

Rīcība: Iedzīvotāju interešu kopu, brīvā laiku pavadīšanas, dienas centru, izglītības un informācijas centru izveidošana un aprīkojuma nodrošināšana, pieejamais finansējums 25502 LVL.

Rīcība: Sporta, tūrisma un atpūtas infrastruktūras attīstība, pieejamais finansējums 20 485.68 LVL.

Rīcība: Sabiedrībai pieejamās ārtelpas labiekārtošana, pieejamais finansējums 18 400LVL.

Projektu īstenošanas ilgums - 2 gadi pēc LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Ludzas rajona partnerības Attīstības stratēģiju 2009.–2013. gadam var iepazīties Ludzas rajona partnerības informācijas centros: Bērnu un Jauniešu centrs, Tirgus iela 22, Ludza un SIA Projekts-S, Vienības 92, Kārsava, Kārsavas novads (tel. 29413335, e-pasts 
zalas@apollo.lv), Ludzas rajona partnerības mājas lapā www.ludzaspartneriba.lv. Projekta iesniegumu personīgi iesniedz Ludzas rajona  partnerībai, Tirgus iela 22, Ludza, Ludzas novads  un Vienības 92, Kārsava, Kārsavas novads (tel. 29413335), darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00.

Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai par projektu iesniegumu ir iespējams iepazīties Dienesta mājas lapā:
www.lad.gov.lv un vietējā rīcības grupā. 
      Atpakaļ
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv