Sadarbības projekti
106952

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” (akronīms : "Latgales uzņēmējs")
19.06.2019


 Semināri Latgales reģiona uzņēmējiem!

                   Lektore ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības  un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.
 

24.01.2022. plkst. 13:00
“Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 2022.gadā”
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars24012022
Darba kārtība: https://ej.uz/dk24012022

16.02.2022. plkst.10:00
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars16022022
“Piemērotākā uzņēmējdarbības forma mazajiem uzņēmējiem”

23.03.2022. plkst.10:00
“Grāmatvedības uzskaite mazajiem uzņēmējiem”
Pieteikšanās: https://ej.uz/seminars23032022

 

 


Latgales vēstniecībā Gors notikusi Latgales konference


    Lai iepazīstinātu Latgales uzņēmējus, profesionāļus un tūrisma jomu darbiniekus ar  projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, Nr. 19-00-A019.332-000007,  laikā tapušo Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027", Latgales vēstniecībā Gors un ZOOM platformā 01.12.2021. notika Latgales konference, ko vadīja Marika Rudzīte - Griķe.

Pasākuma pirmā daļa tika veltīta atskatam uz projektā paveikto, bet otrā daļa ļāva ieskatīties nākotnes tendencēs, plānos un vīzijās.

Ar uzrunu dalībniekiem Latgales konferenci atklāja Sandra Palma, stāstot par projekta gaitu un īsumā iepazīstinot ar projektu. Projekts tiek īstenots, sadarbojoties sešām Latgales partnerībām,   projekta vadošais partneris ir biedrība “Ludzas rajona partnerība”.

Konferences dalībniekiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar projekta laikā tapušās stratēģijas ieskatu, bet arī atskatīties uz citiem projekta laikā paveiktajiem darbiem, ko ieskicēja biedrības “Ludzas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Sandra Palma un projekta vadītāja Mārīte Romanovska. 

M.Romanovska sniedza nelielu ieskatu par visiem notikušajiem semināriem, projekta pirmās konferences norisi un atzīmēja lektorus, kuri bija piedalījušies projekta semināru vadīšanā.

Projekta ekspertes no Vidzemes augstskolas Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne stāstīja par izstrādāto Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju “Tūrisma pakalpojumu veidošanās uzņēmumos 2021-2027”, liekot uzsvaru uz attīstāmajiem segmentiem nākotnē un  pateicās visiem iesaistītajiem projektā par sadarbību Stratēģijas izstrādes procesā.

Multimediju ekspertes  un semināru lektores Ilzes Deņisovas stāstījumā konferences dalībnieki varēja ieskatīties projekta īstenošanas aizkulisēs, uzskatāmi, ar piemēriem pievēršot uzmanību paveiktajam šo vairāk kā divu gadu garumā. Ilze Deņisovas prezentācijā tika iekļauti daudzi piemēri no dalībnieku paveiktajiem darbiem semināru laikā. Noslēgumā divas aktīvākās semināru dalībnieces Gita Muižniece un Inese Matisāne klātesošos pārsteidza ar sagatavotajiem video sveicieniem un pateicību par projekta laikā notikušiem semināriem, tādējādi arī demonstrējot projekta laikā apgūtās un uzlabotās digitālās prasmes.

Pasākuma otro daļu atklāja AS “Latvijas valsts meži” LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Daiga Ancāne, kura semināra dalībniekus iepazīstināja ar Latvijas valsts mežu veikumu tūrisma un atpūtas vietu izveidē un apsaimniekošanā. 

Energoefektivitātes centra pārstāvis Anrijs Tukulis stāstīja par ilgtspējīgiem risinājumiem un enerģijas izmaksu samazināšanas iespējām mazajiem uzņēmumiem.

Jana Simanovska, kura pārstāvēja biedrību “Ekodizaina kompetences centrs”, stāstīja par to, kā izmantot resursus lietderīgi.

Latgales konferences noslēgumā uzņēmējs Andris Gals iepazīstināja dalībniekus ar jaunizstrādātās tūrisma un ceļošanas aplikācijas Trip.lv iespējām.

Projekts turpināsies līdz 2022.gada 30.aprīlim, un uzņēmējiem tiks piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas.

Informācija ir pieejama BDR “Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:   https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/turistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmeta-akronims--quotlatgales-uznemejsquot un pārējo Latgales partnerību mājaslapās.

Visi projekta semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites - ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anektu.

 

Publikāciju sgatavoja projekta vadītāja Mārīte Romanovska

un pasākuma tehniskā moderatore Sandra Igaune

 

Konferences prezentāciju materiāli:

 

=         Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģija "Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos 2021- 2027 ", ekspertes Agita Līviņa, Iveta Druva-Druvaskalne / Vidzemes Augstskola/, skatīt šeit:

=         Par semināriem un konferencēm uzņēmējiem, projekta vadītāja Mārīte Romanovska, skatīt šeit:

=         Par tūrisma uzņēmēju digitalizācijas prasmēm un semināru tēmām, eksperte Ilze Deņisova, skatīt šeit:

=          LVM pieredze  tūrisma un atpūtas vietu izveidē un apsaimniekošanā, AS “Latvijas valsts meži”, LVM Ziemeļlatgales reģiona Meža apsaimniekošanas  plānošanas vadītāja Daiga Ancāne, skatīt šeit:

=         Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšana mazajiem uzņēmējiem, Anrijs Tukulis Energoefektivitātes centrs, skatīt šeit:

=         Aprites ekonomika: Izmanto resursus lietderīgi. Jana Simanovska, Biedrība ” Ekodizaina kompetences centrs”, skatīt šeit:

=         Trip.lv aplikācijas izveidotāja pieredzes stāsts digitālo risinājumu izmantošanā. Uzņēmējs Andris Gals, skatīt šeit : 

Projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Biedrība Ludzas rajona partnerība/ vadošais projekta partneris, administratīvā vadītāja Sandra Palma, skatīt šeit:

 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē ttps://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv 

 

 

Latgales konference
Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā"
 


Laiks: 01.12.2021no plkst.11.00 līdz 16.00.
Vieta: klātienē Latgales vēstniecība GORS (SIA “Austrumlatvijas koncertzāle”) un Zoom platformā.


Pieteikšanās: https://ej.uz/pieteikumsLatgalesUznemejs
Darba kārtība: https://ej.uz/01_12_2021


Konferenci klātienē iespējams apmeklēt tikai personām ar derīgu Covid 19 sertifikātu par vakcināciju vai arī Covid 19 izslimošanu. Covid-19 sertifikāts un personu apliecinošs dokuments tiks pārbaudīts pie ieejas.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
 
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007


 

  


 Seminārs/apmācības ar dalībnieku iesaistīšanu

 ZOOM platformā


"Ilgtspējīgi risinājumi un enerģijas izmaksu samazināšanas
iespējas mazajiem uzņēmējiem"Laiks:  Zoom tiešsaistē 14.12.2021 no plkst. (13:00 – 17:00), saite tiks  nosūtīta uz  dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.Mērķis: seminārs tiek rīkots sadarbībā ar  Elektrum Energoefektivitātes centru, kas darbojas no 1997. gada un ir vienīgais šāda veida centrs Baltijā, un semināra mērķis ir izglītot dalībniekus par gudru un efektīvu energoresursu lietošanu, savas ietekmes uz vidi mazināšanu, kā arī energo resursu samazināšanu un finanšu ietaupījumu.Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji
Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/yc34z5kb 
Darba kārtība: šeit

 


 

VIDEO VEIDOŠANA, VIDEO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM
22.10.2021

29.10.2021. attālināts seminārs Zoom platformā
1.daļa (no trim)

"VIDEO VEIDOŠANA, VIDEO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM"

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/yd3fj7pa       Darba kārtībaKLĀTIENES SEMINĀRS “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UN DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANA RĒZEKNES RAJONA KOPIENU PARTNERĪBAS TERITORIJĀ” 14.10.2021.
07.10.2021

Sākuma punkts: Viesu māja Svilpaunieki, Pils iela 7, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, LV 4627, GPS 56.355872; 27.264185.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, attīstības un tūrisma plānošanas speciālisti novadu pašvaldībās, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar tūrisma pakalpojumu un produktu sniegšanu, nodrošināšanu.

Darba kārtība        Pieteikšanās: https://tinyurl.com/ayascsam


 

Projekta ietvaros tūrisma jomas uzņēmēji iedvesmojas no citu pieredzes


Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros 04.10.2021. notika klātienes seminārs „Tūrisma pakalpojumu veidošana un digitālo rīku izmantošana Krāslavas rajona partnerības teritorijā”. 

Semināra mērķis bija klātienē iepazīt un gūt pieredzi, iedvesmoties no Krāslavas rajona partnerības teritorijas tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniedzējiem par tūrisma produkta un pakalpojuma veidošanu, kuri savu uzņēmējdarbību tūrisma un atpūtas pakalpojumu sniegšanas jomā uzsākuši nesen vai darbojas jau ilgākā laika periodā. Papildus dalībnieki klātienē iepazinās ar digitālo rīku-  apmeklētāju elektronisko skaitītāju izmantošanu.
Semināra laikā tika apmeklēts Atpūtas nams “Karina Home”, Alus brūzis “Murza”, Dagdas TIC, Jaundomes muiža, viesu māja “Saullēkti ozolos”, kas dalījās ar savu pieredzi par to, kā radās biznesa ideja, kā tika sarūpēts finansējums, kā organizēt komandu, kā nepagurt un kā turpināt augt. Lektore Iveta Druva – Druvaskalne bija sagatavojusi dalībniekiem uzdevumus, kas tika veikti dažādās norises vietās.

Seminārā "zaļajā" režīmā darbojās 32 dalībnieki, pārstāvot vairāk kā 20 tūrisma uzņēmumus un tūrisma sektoru atbalstošās organizācijas. Kā atzīst paši semināra dalībnieki, vērtīgākie “zelta graudi” no šīs dienas bija apziņa par nepieciešamību ielikt savā idejā sirdi un dvēseli, nebaidīties un uzdrīkstēties (tad ar mīlestību un lielu darbu varēs sasniegt lielus rezultātus), ir būtiski apgūt un pārvaldīt vairākas valodas, pieņemt katru izaicinājumu kā jaunu iespēju. Daudzi saņēma jaunas atziņas un idejas kompleksu tūrisma pakalpojumu veidošanai, lai apmierinātu iespējami plašāku klientu loku, kā arī praktiski sajuta un izbaudīja konkrētās vietas saimnieka / saimnieces “klātesamības” faktoru un tā lielo nozīmi vietas pievilcības veidošanā – jo bez saimnieku atvērtības, klātbūtnes un pozitīvās enerģijas vairākām vietām būtu atņemta tik ļoti vajadzīgā “māju sajūta”.

Projekts turpināsies līdz 2021.gada 20. decembrim un uzņēmējiem tiek piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas. Nākošais klātienes seminārs jau 14. oktobrī Rēzeknes kopienu partnerības teritorijā. Visi semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anketu. Sekojiet projekta aktualitātēm savas partnerības mājas lapās.Publicitāti sagatavoja projekta moderatore Marika Rudzīte Griķe un
projektu vadītāja Mārīte Romanovska


Ielādēju...


 

Seminārs "Sevis un citu vadīšana stresa apstākļos" 
29.09.2021

06.10.2021 Seminārs ZOOM platformā
"Sevis un citu vadīšana stresa apstākļos", lektore Ieva Kalve

Darba kārtība     Pieteikšanās: https://tinyurl.com/8e5kcmz4


 

KLĀTIENES SEMINĀRS “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UN DIGITĀLO RĪKU IZMANTOŠANA KRĀSLAVAS RAJONA PARTNERĪBAS TERITORIJĀ”
24.09.2021

Aicināti klātienē gūt pieredzi tūrisma pakalpojuma un produkta veidošanā, iedvesmoties no veiksmīgākajiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem, uzzināt un izmēģināt digitālo rīku izmantošanu tūrismā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, attīstības un tūrisma plānošanas speciālisti novadu pašvaldībās, biedrību un asociāciju pārstāvji, kas saistīti ar tūrisma pakalpojumu un produktu sniegšanu, nodrošināšanu.
Norises vieta: Ilzas iela 14, Priežmale, Kastuļinas pag., Krāslavas nov., Latvija, LV-5685; GPS 56.149941, 27.213233
Noslēguma vieta: Saullēkti Ozolos, Piļori, Ezernieku pag., Krāslavas nov., Latvija, LV-5692; GPS 56.187624, 27.613213

Vairāk informācijas: skatīt šeit 

Pieteikšanās:  https://tinyurl.com/vtdv3fvx


 

Pieteikšanās semināriem “Digitālie rīki pasākumu organizēšanai” - klātienē
13.09.2021


Projekts "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā",  Nr. 19-00-A019.332-000007 piedāvā iespēju jau laicīgi pieteikties klātienes semināriem "Digitālie rīki pasākumu organizēšanai", kas notiks Latgales partnerību teritorijās laika posmā 27.09.2021-08.10.2021.

Piesakies jau tagad!

Datumi un vietas tiks precizēti atkarībā no pieprasījuma!

Pieteikuma anketa:  https://tinyurl.com/stk9bwhvSeminārs "Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā. Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pārskats"
07.09.2021

14.09.2021 ZOOM platformā notiks seminārs "Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā. Stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pārskats".

Aicināti piedalīties Latgales reģiona uzņēmēji, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību tūrisma nozares plānotāji.

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/cm3xzmzr

Darba kārtība: https://tinyurl.com/25w5jmef


 

Stratēģijas “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos”2021.-2027.gadam 3.redakcija ir pieejama vērtēšanai un pilnveidošanai līdz 31.08.2021!
27.08.2021


Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007  laikā tapusī stratēģijas 3. redakcija ir pieejama vērtēšanai, apspriešanai un priekšlikumu izteikšanai!

Norisinoties projektam Vidzemes augstskolas ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne ir strādājušas pie “Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas “Tūrisma pakalpojumu veidošana uzņēmumos” 2021.-2027.gadam”, kuras aktuālā versija šobrīd apskatāma, lasāma un lejuplādējama saitē:
Tūrisma pakalpojumu attīstības stratēģija_3.redakcija


Aicinām aktīvi iesaistīties, lasīt un vērtēt sagatavoto strātēģijas variantu, kā arī izteikt priekšlikumus, aizpildot priekšlikumu veidlapu līdz 31.08.2021. un nosūtīt uz e-pastu:  hespi@va.lv

Priekšlikumu veidlapu varat lejuplādēt saitē: Veidlapa priekšlikumiem


 

Notika seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027"
25.08.2021


24.08.2021.notika seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027" projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros.

Semināra laikā dalībnieki iesaistījās, dalījās kopīgās idejās un viedokļos par Latgales tūrisma attīstības stratēģijas uzlabošanu. Šobrīd līdz 31.08.2021. datumam ir pagarināta priekšlikumu iesniegšana stratēģijas 3.redakcijas pilnveidei.

Stratēģiju un ierosinājumu veidlapu iespējams lejuplādēt saitē: https://tinyurl.com/ukr2rk58

Savukārt, pateicoties uzņēmēja Andra Gala iniciatīvai, semināra noslēgumā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunizveidoto tūrisma aplikāciju TripLV.

https://www.triplv.lv/ :
- Prezentācija par TripLV aplikāciju skatāma saitē: https://youtu.be/yoOqexBLN64

Zemāk pieejamas saites uz aplikāciju:
- Android: https://play.google.com/store/apps/details...
- iOS: https://apps.apple.com/lv/app/triplv/id1572984138...


 

24.08.2021 Seminārs "Sabiedriskā apspriešana Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijai Tūrisma pakalpojumu veidošanai uzņēmumos 2021-2027"

Aicināti Uzņēmēji, TIC-i, tūrisma/attīstības/uzņēmējdarbības plānošanas speciālisti, topošie uzņēmēji un visi interesenti.
Semināru vada: Vidzemes Augstskolas tūrisma ekspertes Iveta Druva-Druvaskalne un Agita Līviņa.

Darba kārtība          Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ykmehc6h


 

Par „LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam” 3. redakcijas publiskošanu
16.07.2021

Vidzemes augstskolas ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne ir sagatavojušas „LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA “TŪRISMA PAKALPOJUMU VEIDOŠANA UZŅĒMUMOS” 2021-2027.gadam”.

Stratēģijas redakcija tiek publiskota ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar Stratēģijā noteiktiem plāniem un vīzijām. Stratēģijas redakciju skatīt šeit

Priekšlikumi ir iesniedzami pievienotajā formā un nosūtāmi uz epastu: hespi@va.lv līdz 17.08.2021. 

Ar 1.jūliju stājas spēkā vairākas izmaiņas nodokļos!

 

15.07.2021. seminārs Latgales uzņēmējiem "Nodokļu (VSAOI un IIN) aktualitātes 2.pusgadā"

 

Mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar nodokļu maksāšanas izmaiņām no 01.07.2021.

 

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

 

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3phr7rfx

 

Darba kārtība 30.06. seminārs ZOOM platformā "Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu? Praktiski piemēri digitāliem risinājumiem liellopu saimniecībās"
17.06.2021


Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.

1.daļa Kā izvēlēties videonovērošanas sistēmu? Aicināti visu jomu uzņēmēji, kas plāno uzstādīt videonovērošanu, modernizēt esošo, kā arī  uzņēmumi, kas to uzstāda.

2.daļa. Praktiski risinājumi liellopu saimniecībās. Aicināti visi pirmās daļas klausītāji, īpaši liellopu saimniecības. Piemēri no liellopu audzētāju pieredzes būs noderīgi un piemērojami arī citās nozarēs.

GRAFIKS jūnijs uz 14.06.2021

Darba kārtība          Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3rat53mk


 

Uzņēmuma darbības snieguma izvērtējums un mērījumu veikšana. Kvalitātes vērtējums digitālajās platformās un dabā.
08.06.2021

17.06.2021 Latgales uzņēmēji aicināti uz semināru

Semināra lektores Iveta Druva- Druvaskalne un Agita Līviņa (Vidzemes Augstskola)

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/5jw2dayn


 

Seminārs "DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJA & FOTO PĒCAPSTRĀDE IESĀCĒJIEM"
11.06.2021

 

Darba kārtība          Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/p3r2hr4m


Seminārs " Kā darbu pie datora un birojā padarīt veselīgāku?"
27.05.2021

 

Darba kārtība          Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/np6hf7rk 


Seminārs dalībniekiem BEZ priekšzināšanām " CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM" 
06.05.2021

07.05.2021 (pieteikšanās slēgta), atkārtots seminārs 14.05.2021

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/3749476u 


12.05.2021 Seminārs "Elektroniskie dokumenti un paraksti – ar ko sākt. Pāreja no papīra uz elektroniskajiem dokumentiem"
06.05.2021

Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/55npust3


13.05.2021 Seminārs "Bezpilota gaisa kuģu (dronu) pielietojums uzņēmējdarbībā"
06.05.2021


Darba kārtība        Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/adebr56a


11.maijā seminārs "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana"
05.05.2021

Darba kārtība        Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/ttajk947 


 

7.maijā seminārs "CANVA.COM APGŪŠANA IESĀCĒJIEM"
29.04.2021

Darba kārtība           Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/pahvyz9c


 

30.04.2021 seminārs"Mūsdienu mājaslapas & internetveikala izveides pamatprincipi"
09.04.2021

Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/ybtdz7rw


21.04.2021 seminārs “Personas mārketings – mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā digitalizācijas laikmetā”
09.04.2021

Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/8b84d8e8


19.04.2021 seminārs “Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem”
09.04.2021

Darba kārtība

Pieteikšanās šeit: https://tinyurl.com/rce9fv2t


 

Seminārs "4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei" (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām) 
09.04.2021

Darba kārtība

Pieteikšanās: https://tinyurl.com/kr5242ar


 

Seminārs "Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām" 06.04.2021.
30.03.2021

Pieteikuma anketa: https://tinyurl.com/vhbum8au

Darba kārtība skatīt šeit

Visi projekta semināri aprīlī.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma 
„Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana
SEMINĀRI APRĪLIS

Aktiv

Datums

Nosaukums

Lektors

Norises vieta

Moderators

Darba kārtība

Pieteikšanās

Semināru
cikls III (01.03.2021.-
30.09.2021.)

06.04.

2021.

Digitālās kartes uzņēmumu vajadzībām

Iveta Druva Druvaskalne

ZOOM tiešsaite

Marika Rudzīte-Griķe

https://tinyurl.com/wanafenh

https://tinyurl.com/vhbum8au

14.04.

2021.

4 soļu stratēģija Facebook jēgpilnai izmantošanai klientu piesaistei (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām)

Marika Rudzīte-Griķe

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/x7zfcfee

https://tinyurl.com/kr5242ar

19.04.

2021.

Nodokļu piemērošana mazajiem uzņēmējiem

Inguna Leibus

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/46vxd2h8

https://tinyurl.com/rce9fv2t

21.04.

2021.

Personas mārketings – mūsu personīgā ārējā un iekšējā tēla nozīme tūrisma piedāvājuma veicināšanā digitalizācijas laikmetā

Marika Rudzīte-Griķe

ZOOM tiešsaite

Sandra Igaune

https://tinyurl.com/8rd3v36p

https://tinyurl.com/8b84d8e8

30.04.

2021.

Kas jāņem vērā un kā jāsagatavojas mājaslapas un e-veikala izveidei

Ilze Deņisova

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte-Griķe

https://tinyurl.com/2ma8zw7f

https://tinyurl.com/ybtdz7rw30.03.2021. seminārs “Finanšu un investīciju plānošana, rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei”
24.03.2021


Darba kārtība      Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/2mq94ed8


 

Seminārs "Izvēlies piemērotāko formu savam uzņēmumam!"
03.03.2021

22.03.2021. seminārs "Piemērotākā uzņēmējdarbības forma mazajiem uzņēmējiem"

Darba kārtība: skatīt šeit ...

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/a8fj4y06


 

Domēna vārds, digitālā etiķete, manas tiesības internetā un citi jautājumi 11.marta seminārā "Kas jāzina ik katram par domēna vārdu un digitālo etiķeti"
01.03.2021

Pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/1jlmvwoz

Darba kārtība: skatīt šeit ...


 

Seminārs uzņēmējiem "Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām)" /būtība, veidi, iespējas, panākumi/
24.02.2021

Norises vietas: Zoom tiešsaistē 03.03.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Mērķis: sniegt skaidrību par to, kas ir projekts, ar ko projekts atšķiras no programmas, kādi ir projektu veidi, projektu posmi, kāpēc uzņēmēji izstrādā projektus, kā veidot projekta plānu un kā to ieviest, lai maksimāli novērstu riskus un gūtu panākumus (jebkurā uzņēmējdarbības jomā).

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, īpaši amatnieki, tūrisma uzņēmēji, kā arī uzņēmēji, kuri vēlas uzsākt darbību tūrisma un atpūtas biznesā.

Semināra darba kārtība: https://tinyurl.com/1cyvw5vs

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/y5pfny6p

Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls III"


 

Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021
24.02.2021

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” sadarbībā ar Latgales partnerībām projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros  rīko semināru/diskusiju „Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”.

Norises vietas: Zoom tiešsaistē 02.03.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.
Mērķis: iepazīstināt semināra dalībniekus  ar informācijas tehnoloģiju drošības pamatprincipiem.
Diskusija ar auditoriju par informācijas drošību uzņēmumā un  attālinātajā darba vietā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji. 
Ko uzņēmējs iegūs: iegūtas zināšanas par informācijas tehnoloģiju drošības veidošanas pamatprincipiem un to praktisku ievērošanu.  

Semināra darba kārtībahttps://tinyurl.com/iqtbqx7x
Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/4qyuknw7
Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls III"


 

Seminārs dalībniekiem ar priekšzināšanām "DIGITĀLO POSTERU IZVEIDE"
11.02.2021

Norises vietas:  Zoom tiešsaistē 24.02.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e- pastu pēc reģistrācijas.

Mērķis: Iepazīstināt ar brīvi pieejamām aplikācijām, kurās pats saviem spēkiem var radīt profesionāla izskata posterus priekš sociāliem medijiem, kā arī citiem nolūkiem.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji, ar priekšzināšanām.

Ko uzņēmējs iegūs: teorētisko izklāstu, kas jāņem vērā, lai uzņēmuma vizuālais tēls būtu vienots. Krāsu, pareizā fonta izvēle un kompozicionālais izkārtojums. Tehnisko apmācību un palīdzību, kā soli pa solim izveidot profesionāla izskata postus priekš saviem sociālajiem medijiem. Iepazīstināšana ar labākajām un ērtākajām bezmaksas aplikācijām, kurās veidot digitālos posterus, banerus un daudz ko citu, kas noderēs uzņēmēja ikdienā.

Moderators Sandra Igaune 29122990, e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Darba kārtība:  https://tinyurl.com/1izfe0vt

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/y6brkrlk

Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

„Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”
09.02.2021

Šodien, 9.februārī vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tiek  atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” sadarbībā ar Latgales partnerībām projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros  rīko semināru/diskusiju „Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”.

Semināra darba kārtība

2. martā plānots semināra atkārtojums.Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās saite:  tinyurl.com/4qyuknw7

Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Seminārs – fokusgrupu diskusija “Rīcības: ko, kurš, kad, cik, no kurienes un kāda kvalitāte?”
05.02.2021


Norises laiks: Zoom tiešsaistē 17.02.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-  pastu     pēc reģistrācijas.
Fokusgrupu vada: Vidzemes Augstskolas speciālisti: Agita Līviņa un Iveta Druva – Druvaskalne.

Fokusgrupu diskusija ir vairāku aktīvu, tēmā ieinteresētu cilvēku diskusija, kuras laikā katram dalībniekam ir iespēja paust savu viedokli par semināra laikā izvirzītajiem jautājumiem.

Šis seminārs – fokusgrupu diskusija uzdos jautājumus par tūrisma uzņēmumu attīstībai nepieciešamajām rīcībām Latgales reģionā. No semināra dalībniekiem tiek sagaidīta aktīva un konstruktīva līdzdalība ar idejām un priekšlikumiem, kā šīs rīcības nākamajos 7 gados īstenot, lai Latgales tūrisma uzņēmumi būtu stabili tirgū un viņu piedāvātie pakalpojumi būtu pieprasīti. Katrai izvirzītajai rīcībai ir jāapzina atbildīgais, laika periods, kurā rīcība ir īstenojama, finanšu avots un aptuvenais apjoms.

Darba kārtība
Lai piedalītos seminārā- fokusgrupā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.  

Seminārs – fokusgrupa ir bez maksas.


 

Seminārs iesācējiem "SOLI PA SOLIM sociālo mediju profilu izveidošana & kā tos pareizi lietot"
05.02.2021

Seminārā tiks sniegta tehniskā apmācība, kā soli pa solim pareizi izveidot sava uzņēmuma profilu sociālo mediju populārākajās platformās Facebook un Instagram, profesionāļa redzējums, ieteikumi ko postot, kā sevi pasniegt un ko nedarīt, atbildes uz individuāliem praktiskas dabas jautājumiem, tehniskas dabas palīdzība, ieskats kā izmērīt savu profilu sekotāju atdevi un kā to pielietot nākotnes postu izveidē.

Norises vieta:  Zoom tiešsaistē 12.02.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators Marika Rudzīte-Griķe

Darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.
Pieteikšanās saite:  https://tinyurl.com/yyczd2bb

Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II"


 

Atskats uz semināru par sociālo mediju profilu izmantošanu
03.02.2021


Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros ZOOM platformā 20.01. un 22.01.2021. notika seminārs “Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana”, ko vadīja projekta eksperte Ilze Deņisova.

Abas semināru dienas bija kupli apmeklētas, dalībnieki aktīvi iesaistījās praktiskajā daļā, reāli izmēģinot ieteiktās programmas un aplikācijas.

Pašnodarbinātā Gita Muižniece (darbojas pakalpojumu sfērā – pasākumu vadīšana, muzikālais noformējums) par projekta aktualitātēm un semināriem uzzina no savas partnerības, aktīvi izmanto semināros iegūtās zināšanas un saka tā: „Pasaule mainās katru dienu – mainās likumi, tendences, pat paradumi. Dažkārt pietrūkst laika un zināšanu, lai tam visam spētu sekot līdzi. Taču, ja neesi moderns, mūsdienīgs, tātad neesi trendā, netiec pieņemts par visiem 100 %. Sociālie tīkli tagad spēlē ļoti lielu lomu cilvēka dzīvē un ar tiem ir jāprot rīkoties un draudzēties. Semināros tiek dota unikāla iespēja visu šo sistēmu izprast, saprast un pielietot praksē. Tā nav tikai sausa teorija, tā ir līdzdarbība, palīdzība un atbalsts. Vienkārši un saprotami ikvienam. Tā ir iespēja apgūt prasmes, lai būtu maksimāli tuvāk savam potenciālajam klientam. Daudziem no mums it kā pašsaprotamas lietas dažkārt ir kā Morzas ābece. Šobrīd Ilze ar savu komandu ir kā mamma, kas māca lasīt, rakstīt. Un tādās reizēs noteikti gribas novēlēt pacietību un izturību. Rezultāts atsver visu. Ļoti vērtīgi ir apgūt pamatus, ar tiem jau sākas jebkura celtniecība

12.februārī notiks seminārs „Seminārs iesācējiem "SOLI PA SOLIM sociālo mediju profilu izveidošana & kā tos pareizi lietot"”, kur šī tēma tiks piedāvāta cilvēkiem, kam nav pieredzes sociālo tīklu lietošanā sava pakalpojuma/preces reklamēšanai.

Kā turpinājums šim semināram ir plānoti semināri: Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana (dalībniekiem AR priekšzināšanām) un Mājaslapas, E-veikala un reklāmas materiālu izveide (dalībniekiem ar priekšzināšanām). Sekojiet informācijai: https://ludzaspartneriba.lv/aktualitates/projekta-quotlatgales-uznemejsquot-ietvaros--februari-planojas-sesi-attalinati-zoom-seminari?pp=

Projekts turpināsies līdz 2021.gada 31. decembrim un uzņēmējiem tiek piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas.
Semināru grafiks ir pieejams BDR “Ludzas rajona partnerības” mājas lapā.:

https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/turistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmeta-akronims--quotlatgales-uznemejsquot

Visi semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anektu. 

Projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros martā plānojas astoņi attālināti Zoom semināri 01.02.2021

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana


Aktivitāte

Datums

Nosaukums

Lektors

Norises vieta

Moderators

Semināru cikls III (01.03.2021.-30.09.2021.)

02.03.2021

„Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”

Egīls Stūrmanis

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

03.03.2021.

"Projekti digitalizācijas laikmetā” (dalībniekiem BEZ priekšzināšanām)"

Marika Rudzīte- Griķe

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

10.03.2021.

"Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē” (dalībniekiem ar priekšzināšanām)"

Marika Rudzīte- Griķe

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

11.03.2021

Kas jāzina ik katram par domēna vārdu un digitālo etiķeti

Dana Ludviga

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte- Griķe

17.03.2021.

Sociālo mediju profilu sakārtošana & efektīva to lietošana (dalībniekiem AR priekšzināšanām)

Ilze Deņisova

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

24.03.2021. 

Digitālo posteru izveide (dalībniekiem ar priekšzināšanām)

Ilze Deņisova

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte- Griķe

29.03.2021. 

Fokusgrupas Stratēģijas sagatavošanai

ViA lektori

ZOOM tiešsaiste 

 

30.03.2021. 

Fokusgrupas Stratēģijas sagatavošanai

ViA lektori

ZOOM tiešsaiste 

  

Projekta "Latgales uzņēmējs" ietvaros februārī plānojas seši attālināti Zoom semināri 29.01.2021

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”
Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007

 

Mācībās un praktiskā pieredzē balstīta Latgales uzņēmējdarbības attīstības stratēģijas sagatavošana

Aktiv

Datums

Nosaukums

Lektors

Norises vieta

Moderators

Semināru cikls II (01.10.2020.-28.02.2021.)

         

03.02.2021.

"Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē” (dalībniekiem ar priekšzināšanām)"

Marika Rudzīte- Griķe

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

05.02.2021.

"Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē” (dalībniekiem ar priekšzināšanām)"

Marika Rudzīte- Griķe

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

09.02.2021.

„Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”

Egīls Stūrmanis

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte- Griķe

12.02.2021.

Seminārs iesācējiem "SOLI PA SOLIM sociālo mediju profilu izveidošana & kā tos pareizi lietot"

Ilze Deņisova

ZOOM tiešsaiste

Marika Rudzīte- Griķe

17.02.2021.

Fokusgrupas Stratēģijas sagatavošanai

ViA lektori

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

24.02.2021.

Pārdošanas platformu Etsy.com praktiska izmantošana (IESĀCĒJIEM)

Ilze Deņisova 

ZOOM tiešsaiste

Sandra Igaune

 

 


 

Seminārs „Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021”
26.01.2021

Apgūsti noderīgus rīkus un paņēmienus, kā aizsargāt savus datus, failus un paroles internetā, viedierīcēs un citās informāciju sistēmās.
Piedalies attālinātajā seminārā ZOOM platformā „Informācijas tehnoloģiju drošība – 2021” jau 09.02.2021.!

Darba kārtība

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.
Pieteikties vari: https://tinyurl.com/yyemqo2b

Lekciju vadīs: Egils Stūrmanis, CERT.LV


Seminārs ir bez maksas.


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ; Aktivitāte "Semināru cikls II" 

Projekta ietvaros semināru dalībnieki mācās izstrādāt projektus
20.01.2021


Projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros ZOOM platformā 07.01.2021. un 15.01.2021. notika seminārs “Projekti digitalizācijas laikmetā (dalībniekiem bez priekšzināšanām)”, ko vadīja lektore Marika Rudzīte- Griķe.

Kopumā abas semināru dienas bija ļoti kupli apmeklētas un dalībnieki aktīvi uzdeva jautājumus lektorei, aktīvi iesaistījās praktiskajā daļā. Secinām, ka seminārs bija ļoti noderīgs un dalībnieki ieguva jaunas zināšanas.
Kā turpinājums šim semināram ir nākamais februārī izsludinātais seminārs “Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē (dalībniekiem ar priekšzināšanām)”, kas notiks februāra sākumā, pieteikšanās saites:  https://tinyurl.com/yyk4gtux (03.02.2021.) un  https://tinyurl.com/y3pvxp5b (05.02.2021.).

Projekts turpināsies līdz 2021.gada 31. decembrim un uzņēmējiem tiek piedāvātas dažādas aktuālas un saistošas semināru tēmas.
Semināru grafiks ir pieejams BDR “Ludzas rajona partnerības” mājas lapā.:
https://ludzaspartneriba.lv/aktualitates/projekta-quotlatgales-uznemejsquot-ietvaros-janvari-planojas-pieci-attalinati-zoom-seminari?pp=

Visi semināri – gan klātienes, gan ZOOM tiešsaites ir pieejami bezmaksas, vien nepieciešams piereģistrēties, aizpildot dalības anektu.


 

Seminārs uzņēmējiem "Projektu pieteikumu izstrāde un iesniegšana digitālajā vidē” (dalībniekiem ar priekšzināšanām)"
20.01.2021


Nākošajā 7 gadu plānošanas periodā (2021.- 2027.) uzņēmējiem Latvijā būs pieejams ievērojams finansiālais atbalsts (gan grantu veidā, gan aizdevumu veidā) savu biznesa ideju attīstībai. Taču jebkura atbalsta piesaisti nepieciešams pamatot un aprakstīt finansētājam saprotamā valodā un atbilstošā formā. Tāpēc ir būtiski jau laicīgi tam gatavoties: definēt un aprakstīt savas biznesa projektu idejas, sastādīt darāmo darbu un nepieciešamo finanšu plānus, lai sekmīgi izmantotu pieejamās projektu atbalsta iespējas. Šī semināra mērķis ir sniegt praktiskus ieteikumus, informāciju un piemērus projektu izstrādē un projektu pieteikumu anketu aizpildīšanā, lai veicinātu uzņēmēju spējas pašiem izstrādāt un aprakstīt savas projektu idejas augstākā kvalitātē (jebkurā uzņēmējdarbības jomā).


Norises vieta:

  • Zoom tiešsaistē 03.02.2021. saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas
  • Zoom tiešsaistē 05.02.2021. saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas 


Vairāk informācijas


Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:  
03.02.2021. pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/yyk4gtux
05.02.2021. pieteikšanās saite: https://tinyurl.com/y3pvxp5b

  • Seminārs ir bez maksas.


 
      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv