Sadarbības projekti
106952

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” (akronīms : "Latgales uzņēmējs")
19.06.2019


Seminārs "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei
27.09.2020


Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."

Latgales uzņēmēji, atzīmējiet datumus savos darba plānotājos: 12.oktobrī Ludzas rajona partnerības teritorijā vai 13. oktobrī  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros, notiks seminārs (sekojiet informācijai, vieta tiks precizēta) "Rīcības tūrisma produktu attīstībai un pilnveidei. Finanšu jautājumi: ieņēmumu un izdevumu plānošana, lēmuma par investīcijām izvērtēšana."

Plānotā darba kārtība šeit ...

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus , uzņemt interesentus savā uzņēmumā vai saimniecībā, iepazīstināt ar ražošanas procesu vai pakalpojumu, piedāvāt radošās darbnīcas, citus uzņēmējdarbības dažādošanas rīkus.

Izmantojiet iespējas iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas savas uzņēmējdarbības attīstīšanai!

Pieteikuma anketa šeit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFqH6eSRkkP4kJhUaNRE1d-OlLSE5R38qk9mOwvJOCzgFfdQ/viewform


 

Turpinās Latgales uzņēmēju apmācības
13.08.2020


Starpteritoriālā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”,  projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot  e- vides piedāvātās iespējas, turpinās Latgales uzņēmēju apmācības.

Šoreiz notiks Zoom tiešsaistes semināri/praktiskas nodarbības "Reklāmas video veidošana" uzņēmējiem ar priekšzināšanām video veidošanā.

Nokomplektēto grupu  apmācības notiks 27. augustā un 3. septembrī. Tie būs divi savstarpēji saistīti semināri. Dalībnieki var reģistrēties gan vienam, gan abiem semināriem.

27. augusta seminārā būs gan teorētiskā daļa par video filmēšanas tehniskajām lietām, gan arī praktiskā daļa, kas saistīta ar dažādu filmēšanas paņēmienu izmantošanu.

3.septembra seminārs plānojas kā turpinājums iepriekšējam semināram, kur tiks montēts video, izmantojot pirmajā seminārā uzdotā mājasdarba rezultātus.

Ņemto vērā ieinteresētību, tiks plānoti semināri arī klātienē un uzņēmējiem bez priekšzināšanām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Dienas kārtība 27. augusta semināram, skatīt šeit ...
Dienas kārtība 03. septembra semināram, skatīt šeit ...

Mācības un praktiskās nodarbības projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros turpināsies līdz 2021.gada rudenim.

Aicinām izmantot iespējas un apgūt jaunas iemaņas kā arī iegūt jaunas zināšanas bezmaksas semināros!

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”


 

Uzsākti semināri projekta „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros
12.06.2020


Kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un ir liegti klātienes pasākumi, tostarp darba grupas un semināri, BDR „Ludzas rajona partnerība” kā vadošais projekta partneris kopā ar projekta eksperti Ilzi Deņisovu organizē darbu attālināti ZOOM semināros, nodrošinot projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „ Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā ” , akronīms “Latgales uzņēmējs” darbību.

Ir uzsākts semināru cikls I, un 04.06.2020. notika ievadlekcija par semināru tehnisko specifiku, apskatāmām tēmām un citiem tehniskiem jautājumiem. Jau 11.06.2020. noritēja attālinātais ZOOM seminārs „ Uzņēmēja vizuālā identitāte”, kuram bija pieteikušies dalībai dalībnieki no sešām Latgales partnerībām: Ludzas rajona partnerības, Rēzeknes rajona kopienu partnerības, Preiļu rajona partnerības, Balvu rajona partnerības, Krāslavas rajona partnerības un Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi".

Apskatāmās tēmas šajā seminārā:

 • Vizuālās identitātes nozīmīgums mūsdienu uzņēmējam; 
 • Labie un sliktie paraugi kā mazie uzņēmēji komunicē sociālajās vietnēs; 
 • Laba vizuālā materiāla veidošana (fotografēšana, bilžu apstrāde utt.); 
 • Kāpēc sociālie mediji ir „jākustina” pat tad, kad īsti nav ko postot un nav ko teikt un ko tādos gadījumos iesākt; 
 • Uzņēmēja paraugi un izklāsts kā tikai ar sociālo mediju palīdzību tiek veicināta uzņēmuma atpazīstamība un piesaistīti jauni klienti (produkts/ pakalpojums); 
 • Paraugs kā soli pa solim telefona bildes pārtop ļoti skaistos, uzmanību piesaistošos šedevros. 


Tuvākie semināri ir plānoti šīs pašas tēmas ietvaros klātienē:

 1. Ludzas VRG 16.06.2020, Ludzas Tautas nama mazā zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads.
 2. Balvu VRG 17.06.2020, viesu nams “Rūķīši”, Rūķīši, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
 3. Krāslavas VRG 18.06.2020, komplekss "Lejasmalas", Lejasmalas, Šķipi, Aulejas pagasts, Krāslavas novads.

Vairāk par projektu var uzzināt vadošā partnera BDR „Ludzas rajona partnerība” mājas lapā:

https://ludzaspartneriba.lv/sadarbibas-projekti/starpteritoriala-sadarbiba/turistam-draudzigs-latgales-uznemejs-digitalizacijas-laikmeta-akronims--quotlatgales-uznemejsquot

Vēl varat izmantot iespēju un pieteikties klātienes semināriem.


Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta ( telpa jāsagatavo dalībniekiem, nodrošinot fizisko distancēšanos - 2 metri).
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu .
Semināru darba kārtība ( pielikumā  ).

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros.

 


 

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
28.05.2020


“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”.  Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007. Aktivitāte "Semināru cikls I".


Seminārs "Uzņēmēja vizuālā identitāte"


Semināru mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.

Semināri plānoti arī rudenī un 2021.gadā- šo semināru mērķis turpināt apzināt uzņēmēju vajadzības un plānot semināru tēmas turpmākajam darbam.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji (uzņēmējs var izvēlēties, kurā seminārā piedalīties). Vietu skaits ierobežots. Rezervētas vietas tiem, kas aizpildījuši anketas- tagad jāpierakstās vienā no grupām. Grupā vidēji 15 dalībnieki.


Norises vietas:

 • Ievadseminārs  Zoom tiešsaistē ( 1.,2.,3.,4.grupa)  04.06.2020 plkst.10.00- 12.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Informācija par semināru norisi, jautājumi un atbildes, lai katrs dalībnieks būtu sagatavojies darbam turpmākajos semināros.
 • Seminārs Zoom tiešsaistē (1.grupa)  ( plānots dalībniekiem ar priekšzināšanām)  11.06.2020 pl.10.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Darbs pēc vienotās darba kārtības, darbošanās attālināti.
 • Ludzas VRG 16.06.2020 (2.grupa), Ludzas Tautas nama mazā zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads.
 • Balvu VRG 17.06.2020 (3.grupa), viesu nams “Rūķīši”, Rūķīši, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
 • Krāslavas VRG 18.06.2020  (4.grupa), komplekss "Lejasmalas", Lejasmalas, Šķipi, Aulejas pagasts, Krāslavas novads.


Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta ( telpa jāsagatavo dalībniekiem, nodrošinot fizisko distancēšanos - 2 metri).
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu  


Semināru darba kārtība (pielikumā)


 

Turpinās projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā" īstenošana
17.09.2020


14.septembrī Krāslavas VRG teritorijā, Zirgu sētā "Klajumi", Kaplavas pagastā  un  15.septembrī Balvu VRG teritorijā, Lauku viesnīcā "Noras", Krišjāņu pagastā, Latgales reģiona uzņēmējiem, tajā skaitā arī tiem, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus,  notika semināri "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās". Semināru mērķis bija sniegt atbalstu jaunu digitālo prasmju apguvē un kopumā digitālo prasmju apzināšanai, SVID analīzes apstiprināšana ar galveno uzmanību izaicinājumu mērķtiecīgā risināšanā un iespēju pastiprinātā izmantošanā, lai radītu, attīstītu un nostiprinātu Latgales tūrisma produktus.

Seminārus vadīja lektores Agita Līviņa un Iveta Druva-Druvaskalne. Šo lektoru nākamie semināri turpināsies arī oktobra mēnesī: 12.oktobrī notiks Ludzas VRG teritorijā un 13.oktobrī Daugavpils VRG teritorijā.

Apmācību tēma: “ Finanšu jautājumi: cenas noteikšana, naudas plūsma, pirkšana vai īre, abonēšana”.

Sekojiet informācijai mūsu sociālajos tīklos:
 https://www.ludzaspartneriba.lv/aktualitates ,
 https://www.facebook.com/LudzasRajonaPartneriba/ .


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007
Aktivitāte "Semināru cikls I"


Seminārs Latgales uzņēmējiem "Uzņēmums un digitālās kartes, pārdošana tiešsaistes platformās"

14.09.2020 Krāslavas VRG, Zirgu sēta "Klajumi", Klajumi, Kaplavas pagasts,     Krāslavas novads, 
15.09.2020. Balvu VRG,  Lauku viesnīca Noras, Krišjāņu pagasts, Balvu novads

Mērķauditorija: Latgales reģiona  uzņēmēji, tajā skaitā tie, kas sniedz vai plāno sniegt tūrisma pakalpojumus.
Semināra darba kārtība, skatīt šeit...
Semināra dalībniekiem lūgums ņemt līdzi savus portatīvos datorus un viedtālruņus!
Lai piedalītos seminārā  pieteikšanās obligāta.
Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-Kg-rBXk7v8RF2hAjpoocsSJDob_5jBMv1hrT4m2LWjiPYw/viewform

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 

Turpinās Latgales uzņēmēju apmācības
13.08.2020


Starpteritoriālā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”,  projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot  e- vides piedāvātās iespējas, turpinās Latgales uzņēmēju apmācības.

Šoreiz notiks Zoom tiešsaistes semināri/praktiskas nodarbības "Reklāmas video veidošana" uzņēmējiem ar priekšzināšanām video veidošanā.

Nokomplektēto grupu  apmācības notiks 27. augustā un 3. septembrī. Tie būs divi savstarpēji saistīti semināri. Dalībnieki var reģistrēties gan vienam, gan abiem semināriem.

27. augusta seminārā būs gan teorētiskā daļa par video filmēšanas tehniskajām lietām, gan arī praktiskā daļa, kas saistīta ar dažādu filmēšanas paņēmienu izmantošanu.

3.septembra seminārs plānojas kā turpinājums iepriekšējam semināram, kur tiks montēts video, izmantojot pirmajā seminārā uzdotā mājasdarba rezultātus.

Ņemto vērā ieinteresētību, tiks plānoti semināri arī klātienē un uzņēmējiem bez priekšzināšanām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.

Dienas kārtība 27. augusta semināram, skatīt šeit ...
Dienas kārtība 03. septembra semināram, skatīt šeit ...

Mācības un praktiskās nodarbības projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros turpināsies līdz 2021.gada rudenim.

Aicinām izmantot iespējas un apgūt jaunas iemaņas kā arī iegūt jaunas zināšanas bezmaksas semināros!

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”


 

Projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā",akronīms: "Latgales uzņēmējs", prezentācija

Lasīt vairāk ...


Atskats uz projekta atklāšanas konferenci


2019.gada 17.oktobrī Rekovas dzirnavās, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā notika Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference.

Konferencē piedalījās visu sešu partnerību - "Balvu rajona partnerība", "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", "Krāslavas rajona partnerība", “Preiļu rajona partnerība”,  „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošās „Ludzas rajona partnerība” pārstāvji – esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, VRG pārstāvji  un citi interesenti.

Konferences mērķis bija sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā.

Šo ieskatu, kā arī plānotos darbus Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesam sniedza ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva – Druvaskalne prezentācijā par tēmu - Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā, tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences, plānotie darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli projekta ietvaros. Ekspertes iesaistīja dalībniekus radošajā darbā un visi klātesošie aktīvi darbojās sagatavotajos uzdevumos.

Piedāvājumus semināru ciklam un stratēģijas izstrādei sniedza arī eksperte Ilze Deņisova prezentācijā - Multimediju dizaina, e-vides piedāvātās iespējas, e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam. Eksperte bija sagatavojusi praktisko darbu – aptaujas veidlapu, kuru aizpildot, interesenti varēja norādīt tēmas, kas viņus interesēs apmācībās nākamajos projekta posmos.

Lektors Aldis Ločmelis, kas ir zemnieku saimniecības „Kotiņi” īpašnieks, iepazīstināja ar savas saimniecības izveidošanās vēsturi, tās attīstību kā arī par e-komercijas izmantošanas iespējām. Zemnieku saimniecība darbojas kopš 1992.gada. Pamatnodarbošanās ir graudkopība un sēklkopība. Šobrīd tiek apstrādāta zeme 3000 ha platībā, no tiem 2200 ha ir augstu kategoriju sertificētas sēklas lauki. Kopš šī gada saimniecībai ir arī savs internetveikals. Pēc nelielas lekcijas sekoja ZS „Kotiņi” apskate, kur īpašnieks stāstīja par visu produktu sagatavošanas ciklu un atbildēja uz daudziem jautājumiem.

Konferences noslēgumā dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā un dalījās ar savām domām un ieteikumiem projekta tālākai virzībai.

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).


Ielādēju... 
 Projekta  “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference


 Laiks:  2019.gada 17.oktobris plkst.10.00
 Vieta: Rekovas dzirnavas, Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
 Konferences mērķis: sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā: iepazīties ar vienu no lielākajām zemnieku saimniecībām Latgales reģionā.
 Mērķauditorija: Latgales reģionā esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, VRG pārstāvji.
 Konferences darba kārtība šeit ...
 

Pieteikšanās konferencei šeit:
  https://forms.gle/hqfi6svb4wxi58Q47 


Konferences prezentācijas materiāli:
Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā. Tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences. Plānotie darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli. Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne, studējošo apsekojuma materiāli.
Skatīt šeit: ...


Multimediju dizaina > e-vides piedāvātās iespējas >

 e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam. Ilze Deņisova. Skatīt šeit: ... 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv