Sadarbības projekti
106952

“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” (akronīms : "Latgales uzņēmējs")
19.06.2019


Projekta "Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā",akronīms: "Latgales uzņēmējs", prezentācija

Lasīt vairāk ...


Atskats uz projekta atklāšanas konferenci


2019.gada 17.oktobrī Rekovas dzirnavās, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā notika Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference.

Konferencē piedalījās visu sešu partnerību - "Balvu rajona partnerība", "Rēzeknes rajona kopienu partnerība", "Krāslavas rajona partnerība", “Preiļu rajona partnerība”,  „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” un vadošās „Ludzas rajona partnerība” pārstāvji – esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojumu sniedzēji, VRG pārstāvji  un citi interesenti.

Konferences mērķis bija sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā.

Šo ieskatu, kā arī plānotos darbus Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesam sniedza ekspertes Agita Līviņa un Iveta Druva – Druvaskalne prezentācijā par tēmu - Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā, tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences, plānotie darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli projekta ietvaros. Ekspertes iesaistīja dalībniekus radošajā darbā un visi klātesošie aktīvi darbojās sagatavotajos uzdevumos.

Piedāvājumus semināru ciklam un stratēģijas izstrādei sniedza arī eksperte Ilze Deņisova prezentācijā - Multimediju dizaina, e-vides piedāvātās iespējas, e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam. Eksperte bija sagatavojusi praktisko darbu – aptaujas veidlapu, kuru aizpildot, interesenti varēja norādīt tēmas, kas viņus interesēs apmācībās nākamajos projekta posmos.

Lektors Aldis Ločmelis, kas ir zemnieku saimniecības „Kotiņi” īpašnieks, iepazīstināja ar savas saimniecības izveidošanās vēsturi, tās attīstību kā arī par e-komercijas izmantošanas iespējām. Zemnieku saimniecība darbojas kopš 1992.gada. Pamatnodarbošanās ir graudkopība un sēklkopība. Šobrīd tiek apstrādāta zeme 3000 ha platībā, no tiem 2200 ha ir augstu kategoriju sertificētas sēklas lauki. Kopš šī gada saimniecībai ir arī savs internetveikals. Pēc nelielas lekcijas sekoja ZS „Kotiņi” apskate, kur īpašnieks stāstīja par visu produktu sagatavošanas ciklu un atbildēja uz daudziem jautājumiem.

Konferences noslēgumā dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijā un dalījās ar savām domām un ieteikumiem projekta tālākai virzībai.

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).


Ielādēju... 
 Projekta  “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” atklāšanas konference


 Laiks:  2019.gada 17.oktobris plkst.10.00
 Vieta: Rekovas dzirnavas, Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads
 Konferences mērķis: sniegt ieskatu plānotajā uzņēmēju apmācību ciklā un Austrumlatgales uzņēmējdarbības stratēģijas izstrādes procesā: iepazīties ar vienu no lielākajām zemnieku saimniecībām Latgales reģionā.
 Mērķauditorija: Latgales reģionā esošie un potenciālie uzņēmēji, tūrisma pakalpojuma sniedzēji, VRG pārstāvji.
 Konferences darba kārtība šeit ...
 

Pieteikšanās konferencei šeit:
  https://forms.gle/hqfi6svb4wxi58Q47 


Konferences prezentācijas materiāli:
Esošā tūrisma piedāvājuma pārskats Latgales reģionā. Tūrisma piedāvājuma veidošana un tendences. Plānotie darbi stratēģijas izstrādei, semināru cikli. Agita Līviņa un Iveta Druva- Druvaskalne, studējošo apsekojuma materiāli.
Skatīt šeit: ...


Multimediju dizaina > e-vides piedāvātās iespējas >

 e-koncepta nepieciešamība uzņēmumam. Ilze Deņisova. Skatīt šeit: ... 

      Atpakaļ
Raiņa iela 16- 419.kab., Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo tālr./fakss 65733666
Logo ludzaspartneriba@apollo.lv