Aktualitātes

2020

<--  ... 1 2 3 4  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Kampaņa „Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne” 18.02.2020

Biedrība Latvijas Lauku forums sadarbībā ar partnerībām organizē Eiropas Komisijas kampaņas "Mans reģions. Mana Eiropa. Mana nākotne". Šī kampaņa plānota ar mērķi popularizēt ES ieguldījumus un neformālā atmosfērā aicināt iedzīvotājus izzināt ES iespējas, popularizēt ES, atjaunot ticību tai un sniegtajām iespējām.
Vairāk informācijas: http://llf.partneribas.lv/archives/6233

Darba kārtība: (pielikumā)

Nesen esam pārkāpuši slieksni no 2019. uz 2020. gadu, tāpēc pienācis brīdis ar lepnumu atskatīties uz pērn paveikto un lepoties gan ar pašu, gan citu sasniegumiem
10.02.2020

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” Dižprojekts 2019 ( projekts pabeigts 2019.gadā un uzsākta uzraudzība) ir “Lauku tūrismam izmantojama atpūtas kompleksa pārbūve, uzņēmuma esošā tūrisma pakalpojumu uzlabošanai”

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “ Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza” ”
05.02.2020

Ludzas novada sociālās aprūpes centrs „Ludza” ir vienīgā ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde Ludzas rajona partnerības teritorijā. Projektā tiks iegādāts aprīkojums, lai sniegtu sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sociālajam atstumtības riskam pakļautiem Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes novadu iedzīvotājiem, īpaši vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, kas izmanto Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” pakalpojumus.

Lasīt vairāk ...


Seminārs “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem”
04.02.2020

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” šī gada 25.februārī organizē semināru “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem”. Mērķauditorija - mazie uzņēmēji, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji (pašnodarbinātie, IK, ZS īpašnieki, grāmatveži, fiziskas personas, kas plāno uzsākt mazo uzņēmējdarbību).

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē" 04.02.2020

Apstiprināts 6.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, projekta nosaukums "Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē", Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011,  projekta iesniedzējs Zilupes novada pašvaldība.

Projekta rezultātā tiks izveidots automašīnu stāvlaukums blakus pašvaldības iestādēm: Tautas namam, bibliotēkai, mūzikas un mākslas skolai, bērnu un jauniešu interešu centram, ģimenes ārstu praksēm.

Vairāk informācijas ...Apstiprināts projekts "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas saglabāšana" 31.01.2020

Apstiprināts 6.kārtas projekts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta nosaukums "Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo baznīcas saglabāšana", Nr.19-01-AL34-A019.2201-000002,  projekta iesniedzējs Kārsavas sirdsskaidrās Polockas Eufrosinijas pareizticīgo draudze.

Projekta mērķis ir veicināt sakrālā kultūrvēsturiskā mantojuma- Kārsavas pareizticīgo baznīcas - krāšņa, krievu koka arhitektūras tradīcijās būvēta dievnama saglabāšanu, veicot baznīcas jumta seguma atjaunošanu un nodrošinot pieejamību sabiedrībai un efektīvāku sociālekonomisko izmantošanu.

Vairāk informācijas ...Realizēts pirmais 5. kārtas projekts "Tehnikas iegāde jauna pakalpojuma nodrošināšanai"
30.01.2020

Projekts realizēts pasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.1. "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Lasīt vairāk ...


Seminārs “Lāzertehnoloģijas – inovatīvs instruments veiksmīgai uzņēmējdarbībai” 22.01.2020

24.01.2020. 15:00


Nosaukums: Seminārs “Lāzertehnoloģijas – inovatīvs instruments veiksmīgai uzņēmējdarbībai”
Vieta: Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, RTA Inženieru fakultāte, 308. Konferenču zāle
Datums: 2020. gada 24. janvāris
Prezentācijas: 15:00 – 16:30
Ekskursija: 16:30-17:00
Individuālās konsultācijas: 17:00-18:00
Kontaktinformācija: +37129866371; antons.pacejs@rta.lv

Vairāk informācijas:
 https://www.rta.lv/uploads/source/events/2020/lazer/Final_Uznemums_RTA_IZI_24_01.pdfVasaras nometne ‘’Piedzīvojumu Daba’’
16.01.2020

Vasaras nometne "Piedzīvojumu Daba" pulcēs 32 jauniešus no 5 Eirōpas valstīm (Spānijas, Itālijas, Turcijas, Rumānijas un Latvijas), Latgalē pie Rāznas ezera, 2020 gada vasarā, jūlija mēnesī.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv