Aktualitātes

2022

<--  1 2 3 4 5 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Sveicam Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!
20.12.2022

Lasīt vairāk ...


11.projektu kārtas LEADER sabiedrisko projektu prezentēšana
30.11.2022

Lasīt vairāk ...


Sveicam Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!
16.11.2022

Lasīt vairāk ...


Notika LEADER pasākums iedzīvotāju informēšanai un vajadzību apzināšanai
02.11.2022

1.novembrī notika iedzīvotāju informēšanas un vajadzību apzināšanas pasākums "Attīstības iespējas Ludzas rajona partnerības teritorijā un LEADER pieeja". Diskusijā piedalījās pārstāvji no biedrībām, pašvaldības un citi interesenti, kuriem rūp teritorijas attīstība un LEADER pieejas ieguldījums tajā.

Lasīt vairāk ...


Informācija par Viedajiem ciemiem
02.11.2022

UZZIŅA. Atbilstoši Eropas Komisijas (EK) definīcijai, viedie ciemi ir: kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus (radošus) risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus konkrētajā teritorijā un nodrošinātu ilgtspēju, balstoties uz savām stiprajām īpašībām un iespējām; kopiena, kas piedāvā līdzdalības iespēju katram interesentam, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju un kopīgi uzlabotu ciema ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši, izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus; kopiena, kas spēj attīstīties, sadarbojoties un arī apvienojoties ar citām kopienām un dalībniekiem, lauku un pilsētu teritorijās. Iesaistīto ierosinājumi un viedā ciema stratēģijas īstenošana var balstīties uz esošajām iniciatīvām, un to var finansēt no dažādiem valsts un privātiem avotiem.

Lasīt vairāk ...


Realizēts LEADER projekts “SIA "AmoVet" veterinārās klīnikas izveide Ludzā”, projekta numurs 22-01-AL34-A019.2101-000010
30.10.2022

Lasīt vairāk ...


"Attīstības iespējas Ludzas rajona partnerības teritorijā un LEADER pieeja"
27.10.2022

Lasīt vairāk ...


"Attīstības iespējas Ludzas rajona partnerības teritorijā un LEADER pieeja"
27.10.2022

Lasīt vairāk ...


Eiropas labāko LEADER pieejas projektu idejas un to īstenošana.
24.10.2022

Lasīt vairāk ...


Zemnieku saimniecība “Granti” realizējusi LEADER pieejas projektu.
19.10.2022

Lasīt vairāk ...


BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem 11.kārtas projektu iesniedzējiem.
05.10.2022

Lasīt vairāk ...


Latgales plānošanas reģions 2022. gada oktobrī un novembrī projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” (akronīms: UAP Latgale) ietvaros organizē 6 seminārus
04.10.2022

Lasīt vairāk ...


Pieredzes apmaiņa , diskusijas par paveikto un plānoto LEADER pieejas projektos Ludzas rajona partnerības teritorijā.
30.09.2022

Lasīt vairāk ...


Biedrība "Ludzas rajona partnerība" izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu
15.09.2022

Uzņēmējdarbības attīstībā un Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā.

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienestā apstiprināts iesniegtais LEADER projekts.
14.09.2022

Lasīt vairāk ...


Uzņēmējiem izsludināta atklātā grantu projektu konkursa 3.kārta ar būtiski uzlabotiem finansējuma nosacījumiem
22.08.2022

Latgales plānošanas reģions, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju, ir aptaujājuši Latgales uzņēmējus un, ņemot vērā uzņēmēju sniegtās atbildes, veikuši grozījumus atklātā projektu konkursa “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” EEZ grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” regulējošajos Ministru kabineta noteikumos un 18.08.2022. izsludina grantu konkursa trešo (noslēdzošo) kārtu ar labvēlīgākiem nosacījumiem.

Lasīt vairāk ...


LIAA Rēzeknes biznesa inkubators piesaka jaunu dalībnieku uzņemšanu
17.08.2022

Ar saukli “Tava komanda startam” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Rēzeknes biznesa inkubators izziņo 2022. gada rudens uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. No 1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu apmācību programmā kopumā tiks uzņemti 260 biznesa ideju autori.

Lasīt vairāk ...


Piesaistot LEADER finansējumu, SIA “Zenit” plāno izmantot saules enerģiju savā uzņēmumā.
27.07.2022

Lasīt vairāk ...


SIA"Muiža Rusk" pilnveido sniegto mežizstrādes pakalpojumu klāstu piesaistot LEADER pieejas finansējumu.
25.07.2022

Lasīt vairāk ...


Lauku atbalsta dienestā apstiprināts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AmoVet” iesniegtais LEADER projekts “SIA “AmoVet” veterinārās klīnikas izveide Ludzā”
19.07.2022

Lasīt vairāk ...


<--  1 2 3 4 5 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv