Aktualitātes

2014


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Konference māksla 2014. gada 20.-21.augusts
18.08.2014

Pirmā diena: 20. augusts darbs radošajās darbnīcās.
Otrā diena: 21. augusts 10:00 Konference-rezultātu apkopojums, darba grupu prezentācijas.
Vieta: Ludzas tautas nams, Stacijas iela 41, Ludza.

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 13. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
19.06.2014

Projekta iesniegumus pieņems no 2014. gada 22.jūlija līdz 2014. gada 22.augustam. 13. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 22541.95 EUR Konkurss izsludināts: sekojošām aktivitātēm un rīcībām: ...

Lasīt vairāk ...


Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” 11.04.2014

Projekts:
„Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”)
Nr. 12-00-L421102-000016

Konference "Mājražošana" 2013.gada 24.-25. oktobris

VIDEO materiāli:

http://failiem.lnt.lv/8qx77rka

http://failiem.lnt.lv/620u2qm2sLūdzam atbalsta saņēmējus iesniegt atskaites par 2013.gadu. Termiņš 30.marts
11.03.2014

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 12. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
03.03.2014

Projekta iesniegumus pieņems no 2014. gada 07.aprīļa līdz 2014. gada 07.maijam.
12. kārtas ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 5510.68 EUR

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv