Aktualitātes

2020

<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Noslēgusies projekta "4xmāksla" aktivitāte - gleznošanas plenērs "Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās".
18.08.2020

Gleznošanas plenērā “Varakļānu un Cesvaines pils atspulgi gleznās”, kurš notika no 9. līdz 15.augustam Varakļānos, piedalījās arī pieci dalībnieki no J.Soikāna Ludzas mākslas skolas.

Lasīt vairāk ...


Turpinās Latgales uzņēmēju apmācības
13.08.2020

Starpteritoriālā projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e- vides piedāvātās iespējas, turpinās Latgales uzņēmēju apmācības.

Lasīt vairāk ...


Starpteritoriālā sadarbības projekta “Mākslas skolas pedagogu un skolēnu prasmju pilnveidošana radošās industrijas attīstīšanai sadarbības partneru teritorijās” aktivitātes Varakļānos
10.08.2020

Lasīt vairāk ...


Projektu konkursa 7.kārtā iesniegto projektu prezentēšana
13.07.2020

10.jūlijā Ludzas Tautas nama mazajā zālē notika biedrības "Ludzas rajona partnerība" izsludinātā atklāta konkursa 7.kārtā iesniegto projektu prezentācijas aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas". Atbalsts šajā aktivitātē tika paredzēts, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējās ekonomikas stiprināšanā.

Lasīt vairāk ...


LTRK aicina pieteikties uzņēmējus dalībai Iespēju festivālā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”
07.07.2020

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Rēzeknes pilsēta un Latgales Plānošanas reģions aicina uzņēmējus pieteikties dalībai “Uzņēmēju dienas Latgalē 2020”, kas jaunā, mūsdienīgā formātā norisināsies 25. - 26. septembrī Olimpiskajā centrā “Rēzekne”.

Lasīt vairāk ...


Uzsākti semināri projekta „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” ietvaros
12.06.2020

Kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un ir liegti klātienes pasākumi, tostarp darba grupas un semināri, BDR „Ludzas rajona partnerība” kā vadošais projekta partneris kopā ar projekta eksperti Ilzi Deņisovu organizē darbu attālināti ZOOM semināros, nodrošinot projekta Nr. 19-00-A019.332-000007 „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”, akronīms “Latgales uzņēmējs” darbību.

Lasīt vairāk ...


Turpinās darbs pie projekta EuroVelo11
04.06.2020

Kopš valstī ir izsludināta ārkārtas situācija un ir liegti klātienes pasākumi, tostarp darba grupas un semināri, BDR „Ludzas rajona partnerība” kā vadošais projekta partneris organizē darbu attālināti ZOOM videokonferencēs, nodrošinot projekta Nr. 19-00-A019.332-000002 „Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11” nepārtrauktu darbību.

Lasīt vairāk ...


28.05.2020

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts
“Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”.  Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007. Aktivitāte "Semināru cikls I".


Seminārs "Uzņēmēja vizuālā identitāte"


Semināru mērķis: Uzņēmēju iepazīstināšana un iedrošināšana darboties pašiem un veidot sava uzņēmuma vizuālās identitātes materiālu, ņemot talkā pavisam vienkāršus un visiem viegli pieejamus palīgrīkus.

Semināri plānoti arī rudenī un 2021.gadā- šo semināru mērķis turpināt apzināt uzņēmēju vajadzības un plānot semināru tēmas turpmākajam darbam.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji (uzņēmējs var izvēlēties, kurā seminārā piedalīties). Vietu skaits ierobežots. Rezervētas vietas tiem, kas aizpildījuši anketas- tagad jāpierakstās vienā no grupām. Grupā vidēji 15 dalībnieki.


Norises vietas:

  • Ievadseminārs  Zoom tiešsaistē ( 1.,2.,3.,4.grupa)  04.06.2020 plkst.10.00- 12.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Informācija par semināru norisi, jautājumi un atbildes, lai katrs dalībnieks būtu sagatavojies darbam turpmākajos semināros.
  • Seminārs Zoom tiešsaistē (1.grupa)  ( plānots dalībniekiem ar priekšzināšanām)  11.06.2020 pl.10.00, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas. Darbs pēc vienotās darba kārtības, darbošanās attālināti.
  • Ludzas VRG 16.06.2020 (2.grupa), Ludzas Tautas nama mazā zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads.
  • Balvu VRG 17.06.2020 (3.grupa), viesu nams “Rūķīši”, Rūķīši, Rugāju pagasts, Rugāju novads.
  • Krāslavas VRG 18.06.2020  (4.grupa), komplekss "Lejasmalas", Lejasmalas, Šķipi, Aulejas pagasts, Krāslavas novads.


Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta ( telpa jāsagatavo dalībniekiem, nodrošinot fizisko distancēšanos - 2 metri).
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu  


Semināru darba kārtība (pielikumā)BDR Ludzas rajona partnerība organizē semināru potenciālajiem 7.kārtas projektu iesniedzējiem 28.05.2020

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršana atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā lauku attīstībai 2014.-2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Semināra mērķis: Sniegt atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu sagatavošanā, veidlapas aizpildīšanā, finanšu plānošanā, iepirkuma procedūras veikšanā, pavaddokumentu noformēšanā, darbā ar LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, iepazīties ar realizētajiem projektiem un stratēģijas izpildi.

Norises laiks un vieta: 2020.gada 18. jūnijs, Ludzas Tautas nama mazā zāle, Stacijas iela 41, Ludza, Ludzas novads. Semināra sākums plkst.10.00.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta (telpa jāsagatavo dalībniekiem, nodrošinot fizisko distancēšanos - 2 metri).
Pieteikšanās, zvanot pa tālruni 29413335 (Sandra), 29550874 (Vija) vai rakstot uz e-pastu: ludzaspartneriba@inbox.lv, vai aizpildot pieteikuma anketu.

  • Seminārā  piedalīsies un sniegs atbildes uz Jūsu jautājumiem LAD Austrumlatgales reģionālās pārvaldes speciālisti.
  • Par dalību seminārā var izsniegt apliecinājumu par semināra noklausīšanos - lūgums to norādīt pie reģistrācijas semināram.
  • Seminārs ir bez maksas.

Semināra darba kārtība, (pielikumā)Biedrības “Ludzas rajona partnerība” informācija par apstiprinātiem un realizētiem uzņēmējdarbības projektiem
24.04.2020

Lasīt vairāk ...


Aicinām uzņēmējus pieteikties projekta “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā” semināriem
25.03.2020

Sakarā ar izsludināto visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju mācības plānojas maijā, bet sekojiet informācijai, jo pastāv iespēja, ka mācības notiks attālināti vai tiks pārceltas uz rudeni. Šobrīd noskaidrojam interesi par tēmām un strādājam ar uzņēmēju pieteikumiem plānojot grupas katrā no sešām Latgales Partnerībām.

Lasīt vairāk ...


Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm risku grupām un cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā
24.03.2020

No 17. Līdz 20. martam norisinājās virtuālais hakatons HackForce, kura mērķis bija meklēt risinājumus koronavīrusa krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp uzvarētājiem ir kustība #paliecmājās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu preču piegādi tiem, kas ir riska grupā vai atrodas mājās karantīnā. Saņemt #paliecmājās palīdzību var jebkurš– zvanot pa tālruni 25661991 vai apmeklējot mājas lapu www.paliec-majas.lv.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Skatuves aprīkojuma modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”
17.03.2020

Lai Kārsavas novada pašvaldības kultūras nami kļūtu par daudzfunkcionāliem kultūras un sabiedriskās dzīves centriem un spētu organizēt kvalitatīvus un inovatīvus pasākumus, pašvaldība plāno projekta ietvaros iegādāties jaunu, mūsdienu prasībām atbilstošu, modernu skatuves aprīkojumu. Izmantojot šo aprīkojumu, pavērsies lielākas iespējas dažādu pasākumu organizēšanai - dažādu izzinošo lekciju, apmācību, konferenču un citu pasākumu organizēšanai.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas”
16.03.2020

Ierīkojot bērnu rotaļu un atpūtas laukumu Ludzas novada Pildas pamatskolas pagalmā, kopā varēs rotaļāties visi bērni, tā būs droša, tīra vide, kvalitatīvi materiāli, košas krāsas un dabas klātbūtne.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide"
12.03.2020

Kārsavas novada pašvaldība savā īpašumā esošo ēku “Līču mājas” plāno pielāgot jaunu tūrisma pakalpojumu radīšanai – izveidojot kultūrvēstures centru “Līču mājas”. Tajā atradīsies tūrisma informācijas ieguves punkts, izstāžu zāle, kurā mājos rakstu krājuma “Kārsavas stāsti” pastāvīgā ekspozīcija un mainīgās ekspozīcijas, telpas Kārsavas novada amatnieku/mājražotāju un radošō cilvēku amatu prasmju prezentācijai, kā arī palīgtelpas. Saskaņā ar Kārsavas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024 gadam, ēkai piešķirts Novada nozīmes kultūrvēsturiskā objekta un piemiņas vietas statuss, kas vēsturiski pazīstams kā Ražošanas komplekss Matīša fabrika.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Multifunkcionālā sporta laukuma izbūve Ciblas novada sporta kompleksam Felicianovā”
06.03.2020

Ciblas novadā Felicianovas ciemā plānots uzbūvēt multifunkcionālu sporta laukumu aktīvai brīvā laika pavadīšanai un pasākumu norises nodrošināšanai, popularizējot veselīgu dzīvesveidu, veicinot iedzīvotāju sociālo iekļaušanos un pilsonisko līdzdalību, stiprinot Ciblas novada potenciālu un pievilcību. Multifunkcionālais sporta laukums būs piemērots sporta, aktīvās atpūtas un kultūras pasākumu organizēšanai visos gadalaikos.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu atjaunošana"
05.03.2020

Pildas pagastā ir vienīgā lauku pamatskola Ludzas novadā.Tur mācās 69 bērni no Pildas, Nukšu, Rundēnu, Isnaudas pagastiem un Ludzas pilsētas. Pildas pagastā joprojām ir slikti attīstīta sporta infrastruktūra un trūkst vietu, kur jauniešiem un pieaugušiem droši un aktīvi pavadīt brīvu laiku sportojot. Ņemot vērā, ka pašvaldība ir saņēmusi gan iedzīvotāju, gan Pildas pamatskolas ierosinājumus par Pildas pamatskolas stadiona skrejceļu atjaunošanas nepieciešamību, tiek plānots projekta ietvaros pārbūvēt Pildas pamatskolas stadiona skrejceļus, uzliekot mūsdienīgu un Eiropas standartiem atbilstošu gumijas segumu, kas radīs jaunas iespējas fiziskām aktivitātēm Pildas pagastā, kas veicinās iedzīvotāju veselības nostiprināšanu, fiziskā spēka attīstīšanu un vēlmi iesaistīties vietējā sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanā, vienlaikus palielinot vietas potenciālu un pievilcību, kā arī veicinot sporta un aktīvās atpūtas tūrismam pievilcīgas vides veidošanu.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts “Zīdūņa parka labiekārtošana”
03.03.2020

Kārsavas novada Malnavā blakus koledžas stadionam atrodas Zīdūņa parks, kura veidošanas pirmsākumi meklējami 1830 gadā, kad Malnavas muižniekam piederošie dzimtcilvēki ierīkoja kungiem atpūtas vietu. Par cik par Zīdūņa parka sakārtošanu ir liela iedzīvotāju interese, Kārsavas novada pašvaldība ir iesniegusi projektu, kura mērķis nodrošināt Zīdūņa parka kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un jauna tūrisma produkta piedāvāšanu visai sabiedrībai. Projekta ietvaros paredzēts parka teritorijā izvietot mazās arhitektūras formas un labiekārtojuma elementus, izveidot sajūtu taku un uzstādīt teltis kokos.

Lasīt vairāk ...


Laiks Laukiem! Ko Eiropa dara kaimiņmājā?
24.02.2020

Eiropas Komisijas kampaņas ietvaros “Mans reģions, mana Eiropa, mana nākotnē" biedrība “Latvijas Lauku forums" sadarbībā ar biedrību “Ludzas rajona partnerība” 2020.gada 21.februārī Ludzas novada Cirmas pagasta Dzerkaļos organizēja tikšanos ar projektu īstenotājiem un citiem interesentiem.

Lasīt vairāk ...


Apstiprināts projekts "Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana"
20.02.2020

Cirmas pagasts ir viena no Ludzas novada administratīvajām teritorijām novada ziemeļrietumos, kuram vislielākā bagātība ir ezeri. Lielākais no tiem ir Cirmas ezers. Ezers ir tīrs, zivīm bagāts, ar smilšainām pludmalēm, ideāli piemērots atpūtai. Ezera karstos izveidoti vairāki atpūtas kompleksi un brīvdabu mājas ar telšu vietām un labiekārtotām pludmalēm. Taču brīvi pieejamu bezmaksas atpūtas vietu praktiski nav, jo zeme ap ezeru pārsvarā ir privātīpašums. Realizējot projektu, pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā “Pludmale” , kas atrodas Cirmas pagasta Tutānu ciemā, tiks izveidota atpūtas vieta ar brīvu piekļuvi ezeram.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 ...  --> 
Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv