Aktualitātes

2013


SABIEDRĪBAS VIRZĪTAS VIETĒJĀS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015.-2020.gadam un pārejas perioda 2021.-2022. gadam izpildes projekti.  
 Atbalsta saņēmējs visā projekta uzraudzības periodā pēc nepieciešamības datus precizē un informē vietējo rīcības grupu par rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un aktualitātēm, kas saistītas ar projektu. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par Projektu kartē atspoguļotās informācijas pareizību un aktualitāti. 
 
 R1 Uzņēmējdarbības attīstība/ Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu.
 
 R2 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana/Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana.
 

Visu projektu kopsavilkums.

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu” (2.,3.,5.,7., 8.,9.,10.,11. kārta) skatāms šeit ... 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ” (1.,4.,6.,10., 11. kārta) skatāms šeit ...  

 

Aktualizētā informācija par stratēģijas izpildi uz 21.05.2024 

- aktivitātē (M1/R1) „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas, tajā skaitā lauksaimniecības produktu pārstrādes, mājražošanas un amatniecības attīstība saistībā ar tūrisma nozari un kultūras mantojuma saglabāšanu”,skatāms šeit... 

 

- aktivitātē (M2/R2) „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas, tajā skaitā vides un dabas resursu saglabāšana ”, skatāms šeit...

 


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 11. kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
30.10.2013

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 29.novembra līdz 2013. gada 30.decembrim.
11. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir LVL 3858.68

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 10. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
29.10.2013

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 29.novembra līdz 2013. gada 30.decembrim
10. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 29 216.22 LVL

Lasīt vairāk ...


Konference "Mājražošana" 2013.gada 24.-25. oktobris
17.10.2013

Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 4. ass „LEADER pieejas īstenošana” pasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” Projekts: „Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas un Rokišķu partnerības teritorijā – pieredze un izaicinājumi vietējiem iedzīvotājiem” (Akronīms „Atrastā vēsture”)

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 9. kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
31.07.2013

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 09.septembra līdz 2013. gada 09. oktobrim.
9. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir LVL 30958.98

Lasīt vairāk ...


Seminārs. 09.04.2013. pl.10.00 Domes nams, Blonti, Ciblas novads 21.03.2013

Biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātā atklātu projektu iesniegumu konkursa 7. kārta Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā" un  Biedrības “Ludzas rajona partnerība” izsludinātā atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārta Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

09.04.2013. pl.10.00  Domes nams, Blonti, Ciblas novads

Informācija:
Sandra Palma
Ludzas rajona partnerība
mob.29413335, tālr./fakss 65733666
www.ludzaspartneriba.lvAgris TrukšānsBiedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 7. kārtu Lauku attīstības programmas 411. pasākuma ietvaros "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā"
22.02.2013

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 08.aprīļa līdz 2013. gada 08.maijam.
7. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir LVL 48195.55

Lasīt vairāk ...


Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa 8. kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
22.02.2013

Projekta iesniegumus pieņems no 2013. gada 22.aprīļa līdz 2013. gada 22. maijam.
8. kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir 161125.45 LVL

Lasīt vairāk ...

Arhīvs
2024 (22)   
2023 (17)   
2022 (95)   
2021 (105)   
2020 (69)   
2019 (51)   
2018 (35)   
2017 (49)   
2016 (18)   
2015 (10)   
2014 (5)   
2013 (7)   
2012 (12)   
2011 (5)   
2010 (6)   
Tālavijas iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

Logo mob.29413335
Logo ludzaspartneriba@inbox.lv